Pgb informatie

Door ziekte, beperking of ouderdom heeft u ondersteuning nodig vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo), of jeugdhulp vanuit de Jeugdwet. Een persoonsgebonden budget (pgb) kan een manier zijn om deze ondersteuning te regelen. U kiest hierbij zelf uw zorgverlener en u bepaalt zelf wanneer en hoe u ondersteuning krijgt. U betaalt dit uit uw pgb dat op de rekening van de Sociale Verzekeringsbank (SVB) staat. U bent zelf verantwoordelijk voor de besteding van uw budget en de inkoop van ondersteuning. Op deze pagina vertellen we u stap voor stap hoe een pgb werkt en waar u rekening mee moet houden.

VoordelenNadelen
PGB

U bepaalt zelf van wie u zorg ontvangt, mits deze persoon/personen voldoen aan de eisen die de gemeente Assen stelt.

U bepaalt binnen de gestelde uren wanneer en waar u zorg ontvangt.

U moet zelf op zoek naar vervanging bij bijvoorbeeld ziekte.

U moet een administratie bijhouden.

U bent zelf verantwoordelijk voor de financiën.

U moet zelf toezicht houden op kwaliteit van zorg.

Als een naaste zorg biedt, kan dit gevolgen hebben voor pensioenopbouw, uitkering, toeslagen en dient hierover inkomstenbelasting betaald te worden.

Natura

U hoeft uw zorgaanbieder niet uit te zoeken, dit mag wel.

U hoeft geen toezicht te houden op kwaliteit van zorg.

U hoeft geen administratieve taken uit te voeren.

Bij (langdurige) ziekte is de zorgaanbieder verantwoordelijk voor het zoeken naar vervanging.

De zorg is minder flexibel, u wordt in overleg ingeroosterd.

De zorgaanbieder is vaak alleen tijdens kantooruren beschikbaar.

Persoons Gebonden Budget (pgb)

Komt u in aanmerking voor zorg of ondersteuning vanuit de Wmo en wilt u dit inkopen bij een niet-gecontracteerde zorgaanbieder? Dan komt u misschien in aanmerking voor een pgb. Met een pgb kan iemand zelf zorg of ondersteuning inkopen. De Rijksoverheid wil door pgb beschikbaar te maken meer eigen regie en keuzevrijheid mogelijk maken in de zorg.
Als u een pgb hebt moet u zelf alles kunnen regelen met de zorgverlener en ook kunnen beoordelen of deze voldoende kwaliteit levert. U kunt hiervoor ook een budgetbeheerder aanwijzen. Een zorgverlener kan een bekend persoon zijn, zoals een familielid of buurvrouw, maar ook iemand die werkt in de zorg.

Kom ik in aanmerkingen voor een pgb?

Wilt u weten of u in aanmerking komt voor een pgb? Kijk dan eens naar de 10 vaardigheden die een u of uw budgetbeheerder voor een pgb nodig heeft op 10 punten pgb-vaardigheidexterne-link-icoon. Laat de beoogde budgetbeheerder ook de pgb-test op www.pgb-test.nlexterne-link-icoon. U krijgt dan persoonlijk advies en een aantal handige tips. Blijkt uit de test dat een persoonsgeboden budget niet zo geschikt is? Dan is zorg in natura misschien wel iets voor u. Bij zorg in natura krijgt u de zorg, begeleiding, hulp of een voorziening die u nodig heeft via een instelling of leverancier die een contract met ons heeft.

Wat is een persoonsgebonden budget (pgb)?

Hulpvraag

U heeft een hulpvraag en contact met ons opgenomen. Vervolgens heeft u een gesprek met één van onze medewerkers om uw vraag duidelijk te krijgen en mogelijke oplossingen te bespreken. Komt u in aanmerking voor ondersteuning via de Wmo of de Jeugdwet? Dan kunt u kiezen of u deze ondersteuning wilt ontvangen in Natura of via een pgb.

Natura

Bij ondersteuning in Natura kunt u kiezen uit de organisaties waar wij een contract mee hebben. Wij regelen de administratie en houden toezicht op de kwaliteit.

Pgb

Met een pgb kiest u zelf wie de ondersteuning gaat leveren. U koopt deze dan ook zelf in. Het is uw eigen verantwoordelijkheid om de ondersteuning te toetsen aan de door ons gestelde kwaliteitseisen, zoals beschreven in het Drents Kwaliteitskader.

Past een pgb bij u?

U kunt een test doen via www.pgb-test.nlexterne-link-icoon

Wilt u gebruik maken van een pgb?

Maak een plan hoe u het pgb wilt gaan besteden. U kunt hier een format van ons voor gebruiken. U kunt dit format vinden op assen.nl/wmoexterne-link-icoon of assen.nl/ jeugd.

In dit pgb-plan staan de volgende onderwerpen:

  • Waarom kiest u voor een pgb?
  • Wie gaat het pgb beheren?
  • Wie gaat toezien op de kwaliteit? 
  • Welke doelen of resultaten wilt u op welke manier behalen? 
  • Hoeveel tijd denkt u hiervoor nodig te hebben?
  • Wie gaat de ondersteuning uitvoeren?

Besluit

Als wij het pgb-plan van u hebben ontvangen doen wij onderzoek naar de pgb-vaardigheid en de kwaliteit van de ondersteuning. Wij laten u in het resultatenplan weten wat de conclusie van ons onderzoek is. Naar aanleiding van het resultatenplan kunt u voor de Wmo een aanvraag indienen. Voor de Jeugdwet ontvangt u samen met het resultatenplan een besluit van ons. Dit noemen we een beschikking. Hierin staat of u recht heeft op zorg in de vorm van een pgb, de hoogte van het pgb en voor welke periode u dit ontvangt.

Zorgovereenkomst en Sociale Verzekeringsbank (SVB)

U sluit een zorgovereenkomst af met degene die de ondersteuning gaat uitvoeren. U gebruikt één van de modelzorgovereenkomsten van de SVB. Op svb.nl vindt u informatie over het invullen van een zorgovereenkomst. Het is belangrijk dat u de juiste overeenkomst gebruikt en deze goed invult. Samen met de SVB controleren we de zorgovereenkomst. De SVB stuurt u een brief zodra uw zorgovereenkomst is goedgekeurd. Hierdoor bent u officieel opdrachtgever of werkgever en kan de ondersteuning starten. Wij maken het pgb over aan de SVB. U geeft de SVB opdracht om uit het pgb de nota’s te betalen aan uw ondersteuner.

Belangrijk om te weten

Bij het beheren van een pgb krijgt u de rol van opdrachtgever of werkgever. U voert gesprekken en kiest zelf iemand die u kan ondersteunen. De kwaliteit van de ondersteuning blijft u in de gaten houden. Is dit niet goed, dan spreekt u de ondersteuner daar op aan. Daarnaast houdt u de administratie bij en controleert u de facturen. Lukt dit niet allemaal, maar kent u iemand die u hierbij kan en wil helpen? Dan kunt u deze taken overdragen.

Het overdragen van taken kan op verschillende manieren:

1. U machtigt een bekende of een professionele organisatie (niet de zorgverlener) om namens u op te treden. U blijft zelf wel verantwoordelijk, ook als de vertegenwoordiger hierbij fouten maakt. Dit is een niet-wettelijke vertegenwoordiger.

2. Uw mentor of curator beheert het pgb en neemt alle taken van u over. Dit is een wettelijke vertegenwoordiger.

3. De (gezaghebbende) ouders van een minderjarig kind beheren het pgb en zijn verantwoordelijk.