Jeugd

U heeft als ouder of verzorger vast wel eens vragen over opvoeding. Dat geldt voor iedereen. Vaak kunnen ouders/verzorgers deze vragen zelf beantwoorden door ervaringen te delen met vrienden, familie en kennissen.
Is er in uw directe omgeving geen oplossing, dan kunt u voor een heleboel opgroei- en opvoedvragen terecht bij de Buurtteams van Vaart Welzijn.

Als blijkt dat er intensieve of specialistische hulp nodig is, dan kunt u met deze vraag terecht bij de gemeente. De medewerkers van team jeugd gaan met u in gesprek om te onderzoeken wat er nodig is en kunnen wanneer noodzakelijk hulp inzetten. Mocht u vragen hebben, mail of bel dan met jeugd@assen.nl / telefoonnummer: 088-1230999.

In geval van een crisissituatie of spoed (wat niet kan wachten tot de volgende werkdag) kan er contact opgenomen worden met Spoed4Jeugd Drenthe. Buiten kantoortijden zorgt Spoed voor Jeugd Drenthe dat u hulp krijgt. Ze zijn te bereiken op telefoonnummer 0592-381530.