Leerlingenvervoer aanvragen

Leerlingenvervoer is bedoeld voor kinderen die niet zelf naar school kunnen. Bijvoorbeeld door een handicap of doordat de school ver weg ligt.

Soorten vergoedingen

  • een vergoeding voor het zelf wegbrengen en ophalen van uw kind
  • een vergoeding voor voor het fietsen, voor openbaar vervoer of aangepast vervoer
  • de gemeente zorgt voor (aangepast) vervoer met een bus of taxi

Aanvraag

Mail naar leerlingenvervoer@assen.nl. Graag met vermelding telefoonnummer en een toelichting van uw vraag. 

Alleen bij spoed kunt u bellen met 088-1230999.

Kosten

De gemeente vraagt soms om een eigen bijdrage, wanneer uw kind aangepast vervoer nodig heeft. Dit hangt af van uw inkomen.

Aanvullende informatie

Er zijn verschillende vormen van leerlingenvervoer. Hierbij kijkt de gemeente naar de mogelijkheden  van ieder kind. Uw kind komt niet zomaar in aanmerking voor leerlingenvervoer. Hiervoor gelden een aantal regels en voorwaarden.

Vormen van leerlingenvervoer

  • de leerling krijgt een fietsvergoeding (soms ook voor de begeleider die mee fietst).
  • de leerling krijgt een vergoeding voor het reizen met het openbaar vervoer (soms ook voor de begeleider).
  • de leerling maakt gebruik van een taxi of ontvangt in plaats hiervan een autovergoeding.

Uitgangspunten

Uitgangspunt is dat leerlingen naar school fietsen. In de praktijk fietst vaak een begeleider mee. Als fietsen niet kan, kijkt de gemeente of openbaar vervoer, zelfstandig of met een begeleider mogelijk is. Als dit niet lukt, kan vervoer per taxi of een autovergoeding een oplossing zijn.

Wanneer komt uw kind in aanmerking voor leerlingenvervoer?

Voor het leerlingenvervoer geldt een minimum afstand tussen de woning van de leerling en de school. Bij het Speciaal (Basis) Onderwijs is deze grens 3,5 kilometer en voor Voorgezet Speciaal Onderwijs 6 kilometer.