Aardgasvrije buurt

In de buurt “Beek en omgeving” werken we aan een duurzame buurt. Een buurt waarin bewoners in de toekomst goed kunnen wonen en fijn kunnen leven. Aardgasvrij is daarin een belangrijke opgave. Want in de toekomst gaan alle woningen van het aardgas af. Die afspraak hebben we in Nederland met veel partijen vastgelegd in het Klimaatakkoord. Om te onderzoeken hoe dit kan, heeft het Rijk een aantal wijken en buurten aangewezen als ‘proeftuin’. De buurt “Beek en omgeving” is één van deze buurten.

Onderzoek naar aardgasvrij wonen

De Beek en omgeving is de eerste buurt in Assen waar we onderzoeken of deze aardgasvrij kan worden. De gemeente onderzoekt welke andere manieren er zijn om woningen in deze buurt te verwarmen, om te koken en warm water uit de kraan te krijgen zonder aardgas. Uit de eerste onderzoeken blijkt dat een warmtenet waarschijnlijk een passende oplossing is voor de buurt. Op dit moment onderzoekt de gemeente of het technisch en financieel haalbaar is om een warmtenet aan te leggen. Belangrijke vragen zijn: is het betaalbaar? Wat betekent dit voor eigenaren van woningen en gebouwen? En hoe kunnen bewoners daarover meepraten?

Daarnaast kijken we wat er verder nodig om de buurt niet alleen aardgasvrij, maar ook klaar voor de toekomst te maken. Dat doen we samen met bewoners en betrokken partijen in de buurt. Tijdens informatiebijeenkomsten, spreekuren en via een online enquête hebben bewoners meegedacht over het aardgasvrij en toekomstbestendig maken van de buurt en hun eigen woning. Zodra er meer duidelijk is over het onderzoek naar een warmtenet, gaan we opnieuw met bewoners in gesprek.

Meedenkgroep van bewoners

Sinds 2020 is er een meedenkgroep van bewoners opgestart in de buurt. Zij denken actief mee over de plannen en acties in de buurt. Ook dit jaar plannen we weer een aantal bijeenkomsten om de meedenkgroep bij te praten en om hun mening te vragen. Onder andere over het onderzoek naar de betaalbaarheid en vervolgstappen. Ook over meedenken? Dat kan! Stuur een e-mail naar energie@assen.nl dan nemen we contact met u op. 

Over de buurt

De buurt Beek en omgeving is een buurt in de Lariks. De buurt bestaat uit één hoofdstraat, De Beek, en verschillende zijstraten: Gouwe, Epe, Riete, Runde, Ellen en de Eem. In totaal staan er 428 huizen en appartementen in de buurt, die nu samen gemiddeld 561.000 m3 gas per jaar verbruiken. De buurt bestaat voornamelijk uit rijwoningen. Aan de randen van de buurt staan zes appartementencomplexen. Verspreid over de wijk staan nog een aantal andere gebouwen, zoals een school, dierenartspraktijk en de opvang van het Leger Des Heils. Bekijk hieronder de kaart van de buurt.

Rijkssubsidie

De gemeente heeft geld gekregen van het Rijk om te onderzoeken of de buurt Beek en omgeving haalbaar en betaalbaar van het aardgas af kan. Het geld kan de gemeente gebruiken om het aardgasvrij maken van de buurt financieel mogelijk te maken. Hoe de subsidie exact wordt ingezet, is op dit moment nog niet bekend.