Onderzoek warmtenet

Hoe kunnen we huizen verwarmen, warm water gebruiken en koken zonder aardgas? Uit het onderzoek blijkt dat een warmtenet op aquathermie een kansrijke oplossing kan zijn. Het kan woningen goed verwarmen, biedt kansen om de buurt mooier te maken en het lijkt een betaalbare oplossing. 

  • Bij een warmtenet hoeven huizen minder ingrijpend geïsoleerd te worden dan bij een warmtepomp oplossing.
  • De woningen in de buurt staan dicht op elkaar. Dit is belangrijk bij de aanleg van een warmtenet. Hoe dichter de woningen op elkaar staan, hoe minder leidingen aangelegd hoeven te worden.
  • Met een warmtenet kunnen huizen volledig aardgasvrij worden. Dat geldt bijvoorbeeld niet voor een hybride ketel.

Warmtenet op aquathermie 

Een warmtenet is een netwerk van leidingen onder de grond, waar warm water doorheen stroomt. Het warme water gaat via buizen naar de huizen. Daar wordt de warmte gebruikt voor verwarming en warm water. Een warmtenet kan gebruikt worden om hele straten, buurten of wijken aardgasvrij te maken.

Onderzoek aan huis

Om in beeld te brengen of een warmtenet voor alle huizen een haalbare en betaalbare oplossing is, hebben we afgelopen jaren veel gesprekken gevoerd met bewoners. We hebben bij alle rijwoningen in de buurt aangebeld. We hebben informatie opgehaald over de woningen en met bewoners gesproken over hun zorgen, vragen en ideeën. Met een aantal bewoners hebben we een huisbezoek gepland met een energieadviseur voor uitgebreider onderzoek. 
De informatie uit de gesprekken hebben we gebruikt  om een zogenaamde ‘gevoeligheidsanalyse’ te maken. Hierin vergelijken we de theoretische berekeningen met de echte situatie, om te zien of een warmtenet in deze buurt haalbaar is. Bekijk op deze pagina de onderzochte warmte-oplossingen.