Financieringsvormen jeugdhulp

Zorg in natura (ZIN)

Zorg in natura is zorg of ondersteuning dat geboden wordt door een organisatie waar de gemeente een contract mee heeft. Op www.nmd.verwijzingswijzer.nlexterne-link-icoon staan de organisaties waar de gemeente Assen een contract mee heeft. Bij Zorg in natura houdt de gemeente toezicht op de kwaliteit van de zorgaanbieder en hoeft u zelf geen administratie bij te houden.

Persoons gebonden budget (pgb)

Komt uw kind in aanmerking voor zorg of ondersteuning vanuit de Jeugdwet en wilt u dit inkopen bij een niet-gecontracteerde zorgaanbieder? Dan komt uw kind misschien in aanmerking voor een pgb. Met een pgb kan iemand zelf zorg of ondersteuning inkopen. De Rijksoverheid wil door pgb beschikbaar te maken meer eigen regie en keuzevrijheid mogelijk maken in de zorg.

Als uw kind een pgb heeft moet u zelf alles kunnen regelen met de zorgverlener en ook kunnen beoordelen of deze voldoende kwaliteit levert. U kunt hiervoor ook een budgetbeheerder aanwijzen. Een zorgverlener kan een bekend persoon zijn, zoals een familielid of buurvrouw, maar ook iemand die werkt in de zorg.

Kom ik in aanmerking voor een pgb?

Wilt u weten of uw kind in aanmerking komt voor een pgb? Kijk dan eens naar de 10 vaardigheden die u of uw budgetbeheerder voor een pgb nodig heeft op 10 punten pgb-vaardigheid (overheid.nl)externe-link-icoon. Laat de beoogde budgetbeheerder ook de pgb-test op www.pgb-test.nlexterne-link-icoon. U krijgt dan persoonlijk advies en een aantal handige tips. Blijkt uit de test dat een persoonsgeboden budget niet zo geschikt is? Dan is zorg in natura misschien wel iets voor u. Bij zorg in natura krijgt u de zorg, begeleiding, hulp of voorziening die u nodig heeft via een instelling of leverancier die een contract met ons heeft.

Heeft de gemeente vastgesteld dat uw kind recht heeft op ondersteuning vanuit de Jeugdwet en heeft u aangegeven dat u deze zorg wil financieren door middel van pgb?

Vul dan ons digitale pgb-plan inexterne-link-icoon. In dit pgb-plan moet u uitleggen waarom uw kind een persoonsgebonden budget nodig heeft en waarom dit voor uw kind beter is dan zorg in natura. U (of de beoogde budgetbeheerder) moet ook aantonen dat de zorg waarvoor u de pgb wilt gebruiken van goede kwaliteit is. Ten slotte is het van belang om de gewenste zorg te toetsen aan de door de gemeente gestelde kwaliteitseisen zoals beschreven in het Drents Kwaliteitskader.

Let op: u kunt pas een pgb-plan invullen als u hierover van ons een brief heeft ontvangen.