Welstand

In de Welstands- en reclamenota Assen staan onder andere regels voor bouwen en verbouwen. Iedereen die wil bouwen of verbouwen in Assen heeft met deze regels te maken. Als u (ver)bouwplannen heeft kunt u via de Welstands- en reclamenota Assen te weten komen welke regels en voorwaarden (welstandscriteria) op een bepaald adres gelden.

Bij grotere bouwaanvragen kijkt de Gemeentelijke Adviescommissie Ruimtelijke of ze passen bij het welstandsbeleid van de gemeente. Daarbij is de Welstands- en reclamenota Assen het uitgangspunt.

Ook reclame moet voldoen aan regels. Via de Welstands- en reclamenota Assen komt u te weten wat voor uw gebied de regels en voorwaarden zijn. 

Welstands- en reclamenota Assen

Met dit beleid kan de gemeente invloed hebben op de manier van bouwen bij nieuwbouw en verbouwingen en kan de gemeente ook handhavend optreden als dat bouwen niet volgens de regels gebeurt. De Welstands- en reclamenota Assen is vastgesteld door de gemeenteraad en geldt sinds 1 januari 2012. Hieronder staan links naar de verschillende onderdelen van de nota.