Omgevingsvisie

Omgevingswet per juli 2023 - 1 wet, 1 plan, 1 loket

 Samen met inwoners, ondernemers en andere partijen heeft gemeente Assen een nieuwe omgevingsvisie geformuleerd met de titel Assen nog mooier. Met 'nog mooier' bedoelt de gemeente allereerst dat Assen mooi is, maar ook dat er nog werk te doen valt. Dat is niet vreemd, want om iets wat mooi is ook mooi te houden moet je voortdurend alert zijn. Want dingen slijten, groeien, en veranderen. Bovendien verandert de wereld om ons heen.

Groen, dynamisch en betrokken

 De visie schetst hoe Assen er in 2040 uit moet komen te zien en beschrijft de eigenschappen die Assen zo aantrekkelijk maken. Het groene karakter, de onderlinge betrokkenheid en de dynamiek als regionaal centrum. Deze kernkwaliteiten zijn in deze omgevingsvisie samengevat met de term 'ontspannen stedelijkheid'.  Die willen we versterken. Dat doen we door de stad nog groener te maken, verbindingen tussen (woon)wijken te verbeteren, meer – en mooier – ruimte te geven aan voetgangers en fietsers, verouderde en versleten plekken in de stad op te knappen of er nieuwe invulling aan te geven, zoals bijvoorbeeld in het centrum en het Havenkwartier. 

Er is ruimte voor de ontwikkeling van onze woon - en werklocaties, maar ook voor thema’s als verkeer, recreatie, veiligheid, zorg en cultuur. We bouwen daarbij voort op wat Assen nu al mooi maakt. 

Naar de visie Assen nog mooier.