Volmacht

Kunt u zelf niet stemmen op 22 november? Dan kunt iemand anders voor u laten stemmen. Dit noemen wij een volmacht. De persoon die dan uw stem uitbrengt heet de gemachtigde. U bent in dat geval de volmachtgever.

U kunt op twee manieren een volmacht verlenen.

Onderhandse volmacht

Op de achterzijde van uw stempas kunt u de naam invullen van de persoon die voor u gaat stemmen. U en de gemachtigde moeten beide een handtekening zetten.

Er gelden een aantal voorwaarden, de gemachtigde:

  • Moet de volmachtstem tegelijk met de eigen stem uitbrengen;
  • Moet in het stemlokaal een (kopie van het) identiteitsbewijs van de volmachtgever tonen. Dit mag via de telefoon of tablet. Het identiteitsbewijs mag op 22 november 2023 maximaal vijf jaar verlopen zijn;
  • Moet in dezelfde gemeente als u kunnen stemmen;
  • Moet zelf in het stemlokaal stemmen. U kunt dus niet iemand machtigen die per brief stemt;
  • Mag maximaal twee volmachten aannemen.

U mag geen onderhandse volmacht in het stemlokaal verlenen. U moet dus voor het betreden van het stemlokaal uw volmacht aan een andere kiezer verlenen.

U kunt een onderhandse volmacht intrekken. In dat geval vraagt u de stempas terug van de gemachtigde. Met deze stempas kunt u dan stemmen.

Schriftelijke volmacht

U kunt ook schriftelijk een volmacht aan een andere kiezer verlenen.

Er gelden een aantal voorwaarden:

  • U kunt tot en met vrijdag 17 november 2023 een aanvraag doen. U kunt dit ook persoonlijk tot vrijdag 17 november 2023 17.00 uur op het stadhuis doen. Dit kan zonder afspraak;
  • De gemachtigde hoeft niet in dezelfde gemeente te wonen;
  • De schriftelijke volmachtstem moet tegelijk met de stem van gemachtigde worden uitgebracht;
  • U kunt niet iemand machtigen die per brief stemt. De gemachtigde moet dus zelf in het stemlokaal stemmen;
  • De gemachtigde mag maximaal twee volmachten aannemen.  

U kunt een schriftelijke volmacht niet intrekken. De stempas van de volmachtgever wordt door de schriftelijke volmacht ongeldig verklaard.