Volmacht

Kunt u zelf niet stemmen op 6 juni? Dan kunt iemand anders voor u laten stemmen. Dit noemen wij een volmacht. De persoon die dan uw stem uitbrengt heet de gemachtigde. U bent in dat geval de volmachtgever.

Stappenplan volmacht

Stap 1

Kunt u zelf niet stemmen? Vraag dan iemand die u vertrouwt die voor u uw stem uitbrengt. 

Stap 2

Vertel aan de persoon die voor u gaat stemmen, op wie u wilt stemmen. Vul dan samen de achterkant van uw stempas in. Zet uw handtekening en geef de stempas mee. 

Stap 3

Geef een duidelijke foto of kopie mee van uw identiteitsbewijs (paspoort, ID-kaart of rijbewijs). Dit is nodig op het stembureau om te mogen stemmen. 

Stap 4

Iemand anders kan gaan stemmen op het stembureau. Voor zichzelf en voor u. Beide stemmen moeten tegelijk worden uitgebracht. 

U kunt op twee manieren iemand vragen om voor u te stemmen.

Onderhandse volmacht

 1. Achterop uw stempas vult u de naam in van de persoon die voor u gaat stemmen.
 2. Zowel u als degene die voor u gaat stemmen moeten een handtekening op de stempas zetten.
 3. Er zijn enkele voorwaarden voor de gemachtigde:
 4. Let op: u mag geen onderhandse volmacht in het stemlokaal verlenen. U moet dus voor het binnengaan van het stemlokaal uw volmacht aan een andere kiezer verlenen.
 5. Als u een onderhandse volmacht wilt intrekken, vraagt u de stempas terug van de gemachtigde. Met deze stempas kunt u dan zelf stemmen.

De voorwaarden voor een onderhandse volmacht zijn:

 • De gemachtigde moet de volmachtstem tegelijk met zijn/haar eigen stem uitbrengen.
 • In het stemlokaal moet de gemachtigde een (kopie van het) identiteitsbewijs van de volmachtgever laten zien. Dit mag via de telefoon of tablet. Het identiteitsbewijs mag op 6 juni 2024 maximaal vijf jaar verlopen zijn.
 • De gemachtigde moet in dezelfde gemeente als u kunnen stemmen.
 • De gemachtigde moet zelf in het stemlokaal stemmen. Iemand machtigen die per brief stemt, is niet toegestaan.
 • De gemachtigde mag maximaal twee volmachten aannemen.

Schriftelijke volmacht

U kunt ook iemand schriftelijk machtigen om namens u te stemmen. Dit kan op twee manieren:

De voorwaarden voor een schriftelijke volmacht zijn:

 • De gemachtigde hoeft niet in dezelfde gemeente te wonen.
 • De schriftelijke volmachtstem moet tegelijk met de stem van de gemachtigde worden uitgebracht.
 • Let op: u kunt niet iemand machtigen die per brief stemt. De gemachtigde moet zelf in het stemlokaal stemmen.
 • De gemachtigde mag maximaal twee volmachten aannemen.
 • Eenmaal verleende schriftelijke volmacht kan niet worden ingetrokken. De stempas van de volmachtgever wordt ongeldig verklaard door de schriftelijke volmacht.