Aangifte doen van overlijden

Als iemand overlijdt, geeft u dat door aan de gemeente waarin de persoon is overleden. Het is belangrijk dat u dit doet voordat de begrafenis of crematie plaatsvindt. Vaak doet de begrafenisondernemer dit namens de nabestaanden. De gemeente zorgt ervoor dat de basisregistratie personen (BRP) wordt aangepast. Nabestaanden regelen de begrafenis of crematie van de overledene. Gebeurt dit niet, bijvoorbeeld omdat er geen nabestaanden zijn? Dan treedt de gemeente op als opdrachtgever van de uitvaart.

Aanvraag

Een overlijden wordt meestal door de uitvaartondernemer aangegeven bij de gemeente. Uitvaartondernemers kunnen digitaal een overlijdensaangifte of aangifte van lijkvinding doen. Hiervoor is wel eHerkenning nodig met machtigingsniveau 2+. Er is sprake van een lijkvinding als de plaats of dag van het overlijden onbekend of onzeker is.

Ook als nabestaande (familie of bekende) kunt u aangifte doen aan de balie van het gemeentehuis. Maak een afspraak bij de gemeente waarin de persoon overleden is. Zo doet u aangifte van overlijden: 

U heeft de volgende gegevens nodig: 

  • Uw geldige identiteitsbewijs.
  • Een B-verklaring voor het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Dit is een formulier waarop de geneeskundige de doodsoorzaak vermeldt.
  • Bij een natuurlijke doodsoorzaak: een verklaring van overlijden, meestal afgegeven door een arts.

Na de aangifte krijgt u een uittrekstel van de akte van overlijden. Deze akte heeft u vaak nodig voor diverse instanties. 

Neem contact op met de gemeente als er bijzondere omstandigheden zijn (bijvoorbeeld een onnatuurlijke doodsoorzaak). U kunt afspreken of er extra documenten noodzakelijk zijn.

Kosten

Aangifte doen van overlijden is gratis. Een uittreksel van de overlijdensakte kost Overlijdensakte € 16,60 Een meertalig modelformulier kost € 16,60 (Tarief 2024)