Bodemverontreiniging melden

Bij bouwplannen voor huizen, kantoren en fabrieken is een bodemtoets nodig voor de vergunning. Een bodemtoets is een onderzoek naar vervuiling in de grond. Als uit het onderzoek blijkt dat de bodem vervuild is, kan de gemeente eisen dat sanering moet plaatsvinden. Dit hangt af van de ernst van de verontreiniging. Bij een niet-ernstig geval van bodemverontreiniging kan de gemeente besluiten dat bouwen mag. Bij een ernstige bodemvervuiling kan de gemeente saneringsmaatregelen verplichten. Dit betekent dat de vervuilde grond moet worden afgevoerd. Sanering kan bijvoorbeeld nodig zijn bij de verwijdering van een ondergrondse huisbrandolietank.

Voorwaarden

U moet de grond saneren voordat u gaat bouwen. De vergunning gaat pas in als de grond aan de eisen voldoet.

Dit geldt voor gebouwen waar vaak mensen binnen zullen zijn.

Hoe lang duurt het

U moet de grond saneren voordat u gaat bouwen. De vergunning gaat pas in als de grond aan de eisen voldoet.

Dit geldt voor gebouwen waar vaak mensen binnen zullen zijn.

Eenvoudige bodemverontreiniging melden

Een eenvoudige bodemsanering meldt u met een BUS-melding. BUS is de afkorting van Besluit uniforme saneringen. Deze saneringen vinden op een standaardmanier plaats. U gebruikt hiervoor een eenvoudig meldingsformulier. Zo kunt u de bodemsanering sneller en goedkoper uitvoeren. Op de pagina over eenvoudige bodemverontreiniging melden staat hoe en waar u deze melding kunt doen.

Aanvullende informatie