Ondersteuning voor mantelzorger aanvragen

Mantelzorg vraagt vaak veel tijd en energie. Vaart Welzijn heeft Buurtwerkers in dienst die u kunnen helpen om uw zorgtaken te verlichten. U kunt bijvoorbeeld bij Vaart Welzijn terecht voor informatie, advies, begeleiding, emotionele steun en praktische hulp. Hier zijn geen kosten aan verbonden.

Wanneer ben je mantelzorger?

Mantelzorgers zijn mensen die langdurig – langer dan 3 maanden en meer dan 8 uur per week - onbetaald zorgen voor een chronisch zieke, gehandicapte of hulpbehoevende persoon uit hun omgeving. Dit kan een partner, ouder of kind zijn, maar ook een ander familielid, vriend of kennis.

Bij jonge mantelzorgers gaat het om kinderen en jongeren die zorgen voor of hebben over een gezinslid, zodanig dat dit invloed heeft op heeft op hun dagelijks leven en ontwikkeling.

Aanvraag

Zo meldt u uw hulpvraag bij de gemeente:

  • Neem contact op met de gemeente. Dit mag u zelf doen, maar iemand anders mag dat ook voor u doen.
  • De gemeente maakt met u een afspraak voor een gesprek. Bij dit gesprek mag iemand anders aanwezig zijn. Bijvoorbeeld uw partner of een cliëntondersteuner.
  • Na het gesprek schrijft de gemeente een plan van aanpak.
  • Staat in het plan dat u een maatwerkvoorziening nodig heeft? Dan kunt u een aanvraag doen bij de gemeente. Het is soms mogelijk om een maatwerkvoorziening als persoonsgebonden budget te ontvangen.

Tijdens het gesprek bespreekt u uw hulpvraag met de gemeente. U bespreekt de volgende zaken:

  • Wat kunt u nog zelf?
  • Wat kunnen mensen in uw omgeving voor u doen?
  • Zijn er gemeentelijke voorzieningen die uw probleem kunnen oplossen?

Kosten

De gemeente kan om een eigen bijdrage vragen. Lees meer over de eigen bijdrage op de website van het CAK.