Mantelzorgwaardering

Mantelzorgers spelen een belangrijke rol bij mensen die voor kortere of langere tijd hulp nodig hebben. Door uw hulp aan iemand uit uw omgeving helpt u deze persoon zo zelfstandig mogelijk te blijven. U komt in aanmerking voor de mantelzorgwaardering als u minimaal 8 uur per week én 3 maanden lang deze hulp verleent. U kunt de mantelzorgwaardering vanaf halverwege maart 2024 zelf aanvragen op de speciale mantelzorgwebsite. Een medewerker van Vaart Welzijn kan u helpen bij de aanvraag.

Aanvullende informatie

We werken aan een nieuwe website, speciaal voor alle vragen over mantelzorg. Hier kunt u ook de mantelzorgwaardering aanvragen. Vanaf halverwege maart kunt u voor informatie en hulp, of het aanvragen van de mantelzorgwaardering terecht op: www.ikzorginassen.nlexterne-link-icoon of www.assen.careexterne-link-icoon