Transitievisie Warmte

In Nederland hebben we met veel partijen het Klimaatakkoord gesloten. Hierin staat dat we in 2050 geen CO2 meer willen uitstoten. We stoten CO2 uit wanneer we autorijden, onze woning verwarmen, koken, werken, en een vliegtuigreis maken. In Assen wordt een groot deel van de CO2 uitstoot veroorzaakt door het verwarmen van onze huizen. Daarom gaan we met elkaar op zoek naar andere manieren om de huizen in Assen te verwarmen, om te koken en om warm water uit de kraan te krijgen. We gaan uiteindelijk allemaal van het aardgas af. Dit doen we stap voor stap. In de Transitievisie Warmte beschrijven we hoe we dit willen doen.

Een globale route naar 2050

De visie beschrijft een globale route hoe wijken in Assen richting 2050 aardgasvrij kunnen worden. Een oud huis in het centrum vraagt om andere aanpassingen dan een nieuwbouwhuis. Daarom maken we voor verschillende wijken een verschillende aanpak. Voor goed geïsoleerde huizen kijken we naar een all-electric oplossing. Oudere huizen die moeilijker te isoleren zijn, kunnen mogelijk worden aangesloten op een warmtenet. En voor wijken waar beide opties nog niet mogelijk zijn, zoeken we naar een tussenoplossing waarmee de CO2-uitstoot nu al verminderd wordt. In de Transitievisie Warmte staat beschreven in welke wijken in Assen de gemeente wil starten op korte termijn (tot 2030). Dat is in De Lariks (de buurt Beek en omgeving) en in Kloosterveen. 

Belangrijke uitgangspunten

Aardgasvrij wonen kan natuurlijk niet in één keer. Dat doen we stap voor stap en op een haalbare en betaalbare manier. In de Transitievisie Warmte hebben we drie belangrijke uitgangspunten vastgesteld :

  • Het moet betaalbaar zijn

We vinden het belangrijk dat aardgasvrij wonen betaalbaar is voor onze inwoners. We gaan er daarom alles aan doen om de overstap naar aardgasvrij voor zoveel mogelijk mensen ‘woonlastenneutraal’ te laten zijn. Dat betekent dat wat u iedere maand betaalt aan energie (gas, elektriciteit en warmte) en hypotheek/huur zoveel mogelijk gelijk blijft. 

  • We doen het stap voor stap 

We beginnen met gepaste snelheid. Zo kunnen we leren om vervolgens te versnellen en in de toekomst in te spelen op innovatie en nieuwe technieken. Waar mogelijk benutten we natuurlijke momenten, zoals verbouwingen en verhuizingen. En we zoeken naar koppelkansen, zoals grootschalige renovatie van de openbare ruimte, de aanpak van klimaatoverlast of verduurzaming van het corporatiebezit. 

  • We starten met besparen, isoleren en opwekken 

Daar waar aardgasvrij nu nog niet goed mogelijk is, zetten we in op het besparen, isoleren en opwekken van duurzame energie. Hier kan iedereen vandaag mee aan de slag, ongeacht het toekomstige warmtealternatief. Zo beperken we de warmtevraag en bereiden we ons voor op het klaar maken van woningen voor het gebruik van andere vormen van warmte. 

Van visie naar wijkuitvoeringsplan

We gaan in de startwijken Lariks en Kloosterveen aan de slag om de visie verder uit te werken tot een plan voor de buurt. Dat doen we samen met betrokken partijen en bewoners. In de Lariks zijn we daarmee al begonnen. We onderzoeken daar of een warmtenet een haalbare en betaalbare warmte-oplossing is. In Kloosterveen zetten we nu de tweede stap en willen we samen met bewoners en partijen gaan uitwerken hoe we voor 2030 al een deel van de huizen aardgasvrij kunnen verwarmen. 

Vragen en meer informatie

De alternatieven
Besparen, isoleren en opwekken

Heeft u vragen over de Transitievisie Warmte? Op deze pagina vindt u een aantal veelgestelde vragen. Bekijk het filmpje voor een korte uitleg van de Transitievisie Warmteexterne-link-icoon. Kijk de eerdere webinars over de Transitievisie Warmte en energie besparen terug op ons YouTube Kanaalexterne-link-icoon

Staat uw vraag er niet bij? Mail dan gerust naar energie@assen.nl.