Adviescommissie evenementsubsidies

Het College van B&W van Assen  heeft per 1 mei de adviescommissie evenementensubsidies geïnstalleerd. De kerntaak van de adviescommissie is het geven van een onafhankelijk en deskundig oordeel over subsidieaanvragen voor evenementen in Assen.

adviescommissie evenementensubsidies

De commissie bestaat uit (op de foto van links naar rechts) Dorien van de Kant, Bart van Mulkom, Henk Nijmeijer en Willard Bouwmeester. Met hun verschillende achtergronden en affiniteit met evenementen en de stad Assen is het College van mening dat de commissie tot een deskundig en afgewogen advies kan komen m.b.t. de aangevraagde subsidies.

Organisatoren kunnen een incidentele evenementensubsidie aanvragen, in drie rondes: 1 januari, 1 mei en  1 september. De adviescommissie beoordeelt per ronde de aanvragen. In de loop van het jaar zullen ook de meerjarige subsidies worden bekeken.
De gemeente Assen is volop bezig met een herijking van het evenementenbeleid. De stad ontwikkelt zich de laatste jaren positief, waardoor er meer aandacht is voor evenementen en er steeds meer initiatieven ontstaan om de stad mooier, leefbaarder en levendiger te maken. Om te zorgen dat evenementen daadwerkelijk een positief effect hebben op de ontwikkeling van de stad wil de gemeente pro-actiever optreden en tegelijkertijd meer ruimte geven aan initiatieven van burgers. De adviescommissie staat onder voorzitterschap van de coördinator van het evenementenportaal.