Adviescommissie evenementsubsidies

De kerntaak van de adviescommissie evenementensubsidies is het geven van een onafhankelijk en deskundig oordeel over subsidieaanvragen voor evenementen in Assen.

Organisatoren van evenementen kunnen een incidentele evenementensubsidie aanvragen, in drie rondes: 1 januari, 1 mei en 1 september. De adviescommissie beoordeelt per ronde de aanvragen. In de loop van het jaar worden ook de meerjarige subsidies beoordeeld.

De gemeente Assen is volop bezig met een herijking van het evenementenbeleid. De stad ontwikkelt zich de laatste jaren positief, waardoor er meer aandacht is voor evenementen en er steeds meer initiatieven ontstaan om de stad mooier, leefbaarder en levendiger te maken.

Om te zorgen dat evenementen daadwerkelijk een positief effect hebben op de ontwikkeling van de stad, wil de gemeente pro-actiever optreden en tegelijkertijd meer ruimte geven aan initiatieven van burgers. De adviescommissie staat onder voorzitterschap van de coördinator van het evenementenportaal.