Afgezette gebieden betreden

De gemeente kan een terrein of gebied afzetten. Tijdens een afzetting mag u dat gebied niet in. Dit heeft meestal te maken met veiligheid, openbare orde of volksgezondheid. Zo kan de gemeente een terrein afzetten, waarvan de grond zwaar vervuild is. Moet u toch in een afgezet gebied zijn? Dan vraagt u ontheffing aan bij de gemeente.

Aanvraag

Zo vraagt u een ontheffing aan om een afgezet gebied te betreden:

U geeft door:

  • welk gebied u in wilt
  • waarom u het gebied in wilt
  • wanneer en hoe u het gebied in wilt
  • hoe lang u in het gebied wilt zijn
  • met wie u het gebied in wilt

De gemeente beslist binnen 8 weken na ontvangst op uw aanvraag. Deze termijn mag eenmaal verlengd worden.