Afkoppelen regenwater

Wanneer aanvragen?

Om de gemeente Assen te verduurzamen, kunt u subsidie krijgen om regenwater  af te koppelen. In Assen stroomt op veel plekken regenwater via de dakgoot en regenpijp of via de verharding en kolken rechtstreeks het riool in. Dit regenwater, wat relatief schoon is, kan ook gebruikt worden om de grond in te laten lopen. Doordat het regenwater naar het riool stroomt, raakt het rioolstelsel overbelast bij heftige buien. Hierdoor ontstaat er wateroverlast op straat. 

Door de klimaatverandering ontstaan er vaker heftige regenbuien en lange periodes van droogte, beide vooral in de zomer. Het water op geschikte plekken met een zandbodem de grond in laten lopen is goed voor de grondwaterstand in droge perioden. Daar waar, door de aanwezigheid van een ondiepe leemlaag, de bodem niet geschikt is om regenwater de grond in te laten lopen, raden we aan om het regenwater rechtstreeks de bodem in te laten lopen.
Kijk voor meer informatie op: www.duurzaamheidscentrumassen.nl

Voor wie bedoeld?

De subsidie is bedoeld voor particulieren, bedrijven en instellingen.
Voor nieuwbouwwoningen is het afkoppelen van regenwater sinds 1 januari 2008 verplicht.

Wanneer aanvragen?

U kunt de subsidie het hele jaar door aanvragen, maar wel voordat de werkzaamheden zijn gestart.

Hoogte van subsidiebedrag

Het bedrag van de subsidie is afhankelijk van de grootte van het afgekoppelde of verwijderde verharde oppervlak, zie tabel hieronder. Wie in het beheergebied van het waterschap Hunze en Aa’s woont, kan per aanvraag € 25,- aanvulling krijgen op de bijdrage van de gemeente Assen. Dit kunt u aangeven op het aanvraagformulier. 

Het bedrag van de subsidie is afhankelijk van de grootte van het afgekoppelde of verwijderde verharde oppervlak
Grootte afgekoppeld oppervlak per aanvrager   Basisbedrag subsidie
De eerste 150 m2     € 2,67 per m2
Van 150 tot 1000 m2    
€ 2,50 per m2
Boven 1000 m2     
€ 2,00 per m2 

 

Aanvraagformulier

Formulier volgt

Als u niet over print- en scanmogelijkheden beschikt, kunt u via subsidies@assen.nleen papieren formulier aanvragen.

Subsidieregeling