Agenda en actieplan vrijetijdseconomie Assen

Vanaf 2022 zet de gemeente Assen zich structureel in op de ontwikkeling van haar vrijetijdseconomie. De basis hiervoor is de ‘Agenda en actieplan vrijetijdseconomie Assen 2022-2027’. Hierin staat hoe de gemeente Assen haar vrijetijdseconomie de komende jaren samen met de sector wil versterken. Met als gezamenlijk doel dat inwoners meer gebruik gaan maken van alle mogelijkheden om te recreëren en dat er meer bezoekers naar de stad komen.

Vrijetijdseconomie

De vrijetijdseconomie omvat de toeristisch-recreatieve sector, inclusief de horeca en detailhandel. Het betreft alle activiteiten op het gebied van vrije tijd waardoor inwoners, toeristen en recreanten graag in een gemeente (ver)blijven. Denk daarbij aan fietsen, wandelen, varen, evenementen, natuur, cultuur, winkelen, sporten, horecabezoek, etc. 

Unieke combinatie 

Assen biedt als provinciehoofdstad alle voorzieningen en de dynamiek van een moderne, middelgrote stad met een dorps karakter en is erg goed bereikbaar. Tegelijkertijd wordt de stad omringd door prachtige natuur en landschappen. Deze unieke combinatie trekt jaarlijks veel inwoners en bezoekers. 

In de ‘Agenda en actieplan vrijetijdseconomie Assen 2022-2027’ worden drie sporen benoemd: 

  1. Herkenbaar profiel van de stad. 
    Met de vrijetijdsector wordt gewerkt aan een herkenbaar profiel van de stad. Een profiel dat past bij het DNA van ‘ontspannen stedelijkheid’ en dat recht doet aan al het moois dat Assen en haar omgeving te bieden hebben. Dit profiel gaan zij actief uitdragen en gebruiken in de marketing en de promotie van Assen.
  2. Actief samenwerken. 
    De partijen in de vrijetijdseconomie willen elkaars kwaliteiten beter benutten door slim samen te werken. Bijvoorbeeld door gedeelde arrangementen aan te bieden.
  3. Aanbod op orde. 
    Assen beschikt al een breed aanbod op het gebied van recreatie en toerisme. Om voor de toekomst ook een toereikend aanbod te hebben, kijken gemeenten en de sector naar nieuwe mogelijkheden ter aanvulling van het bestaande aanbod. Een voorbeeld hiervan is de aansluiting op het wandelknooppuntennetwerk. 

Het plan is per mail op te vragen via economie@assen.nl.