Alcoholwet ontheffing (artikel 35) aanvragen

U wilt alcohol schenken en u heeft geen horecavergunning of u bent een horecaondernemer en wilt buiten het pand schenken, bijvoorbeeld tijdens een evenement? Vraagt u dan een ontheffing artikel 35 van de Alcoholwet aan. U hoeft geen horecaondernemer te zijn om deze ontheffing te kunnen krijgen.

Aanvraag

U kunt de ontheffing voor de Alcoholwet (artikel 35) online aanvragen. Hierbij voegt u de volgende bijlagen toe:

 • Kopie van een geldig identiteitsbewijs van de leidinggevenden.
 • Een plattegrond (schaal 1:100) met de precieze locatie van het tappunt ingetekend, inclusief afmetingen, en de grens van het gebied waarop het evenement plaatsvindt.

Vraagt u ook een evenementvergunning aan? Dan kunt u de aanvraag van een ontheffing artikel 35 Alcoholwet ook indienen via het aanvraagformulier voor de evenementenvergunningexterne-link-icoon.

Komt er een nieuwe leidinggevende? Of vertrekt een leidinggevende? Meld dit bij de gemeenteexterne-link-icoon. De leidinggevende kan meteen aan het werk. De gemeente controleert de achtergrond van de leidinggevende. Bijvoorbeeld of hij of zij een strafblad heeft.

Voorwaarden

 • Een ontheffing geeft toestemming voor het schenken van zwak-alcoholhoudende dranken (maximaal 15% alcohol).
 • U vraagt de ontheffing minimaal acht weken voor aanvang van een evenement of andere bijzondere aangelegenheid aan.
 • Een ontheffing sluit aan bij de geldende tijdstippen van een evenement, voor maximaal twaalf dagen. 
 • Een leidinggevende ziet toe op de verstrekking van zwak-alcoholhoudende dranken.
 • U geeft aan welke maatregelen worden genomen om verstrekking van alcohol aan jeugdigen te voorkomen.
 • Alle leidinggevenden:
  - zijn 21 jaar of ouder;
  - hebben geen strafblad;
  - staan niet onder curatele;
 • De openbare orde, veiligheid of zedelijkheid komen niet in het gedrang.

Kosten

Wijziging in de vergunning: € 176,75 (Tarief 2024)

Ontheffing artikel 35 Alcoholwet: € 176,75 (Tarief 2024)

Contact

Vul het contactformulier in of bel 14 0592.

Aanvullende informatie