Anne Middelbosch - RuBox

Wat is je idee?

Een opvallend vormgegeven QR-code voor een 'glazen doos' plaatsen. Als je deze scant, opent een pagina en gaan de schermen van de glazen doos, de 'RuBox', aan.

Hoe kwam je op dit idee?

Het viel me op dat ik altijd erg naar de sterke verlichting van de Jozefkerk toegetrokken werd als ik erlangs kwam. Ik wilde zien of ik met andere technieken, zoals interactie en geluid, hetzelfde kon doen voor #TopIdeeAssen.

Waarom vind je dit een goed idee?

Als het effectief blijkt, heeft het potentie om verder toegepast te worden om leren en kennismaken in en met Assen makkelijker en leuker te maken. Zeker jongere jongeren kunnen hier baat bij hebben.

Waarom denk je dat hier behoefte aan is?

Het is bedoeld om nuttige informatie en kennis op een nieuwe manier makkelijk beschikbaar te maken voor jongeren.

Wat wil je bereiken met je idee?

Inwoners en bezoekers verreiken met informatie over de stad op een speelse en interactieve manier.

Wat zijn de belangrijkste activiteiten in je idee?

Controle, ontdekking, uitproberen en experimenteren.

"
"

Voor wie is jouw idee bedoeld?

Vooral voor jongeren, maar uiteindelijk kan de RuBox voor iedereen ingezet worden. Het zou ook heel nuttig voor toeristen zijn, gezien de hoofdfunctie is: op een leuke manier (inter-)actief leren.

Waar wordt je idee uitgevoerd?

In de binnenstad van Assen. We denken aan een binnenlocatie (kostenbesparend) waar veel mensen komen zoals: DNK, Winkelcentrum Van der Veen, of bij de ingang van het Drents museum.

Wanneer vindt de uitvoering plaats?

We gaan rond mei gelijk beginnen met de ontwerp- en researchfase. We hopen dat de RuBox eind 2024 of begin 2025 tentoongesteld kan worden. Het hangt ervan af of dingen tijdens het proces tegenvallen. Dit kan gebeuren maar is helaas niet altijd te voorkomen of voorspellen.

Hoeveel geld heb je nodig voor je idee?

Begroting is: Hardware (1350 euro)+ Frame Box (6550 euro of minder, arbeidskosten meegerekend). Ontwerp en ICT (wordt intern voor gezorgd) 4100 euro. Totaal 12.000 euro. We zijn uitgegaan van het duurste scenario, dus wordt mogelijk goedkoper dan begroot.