ANPR-kentekencamera's

Een deel van de binnenstad van Assen is voor voetgangers (en enkele straten ook een beetje voor fietsers), niet voor motorvoertuigen, brom- en snorfietsen. Wij vinden het belangrijk dat het voetgangersgebied een aantrekkelijk en (verkeers)veilig gebied is. Om het voetgangersgebied aantrekkelijker, schoner en veiliger te maken handhaven wij de toegang tot het dit gebied elektronisch door middel van ANPR-kentekencamera’s.

ANPR-kentekencamera’s detecteren automatisch kentekens van in- en/of uitrijdende motorvoertuigen, brom- en snorfietsen. Deze vergelijken zij vervolgens met een database met voertuigen die toegang hebben tot het voetgangersgebied. Als het betreffende voertuig geen toegang heeft, wordt een foto gemaakt van de voor- en/of achterkant van het voertuig. Meestal komen hierbij geen personen in beeld. Als dat wel het geval is, worden zij door de camerasoftware automatisch onherkenbaar gemaakt (‘geblurd’). De foto wordt doorgestuurd naar het CJIB die vervolgens een boete verstuurt voor de overtreding.

Motorvoertuigen, brom- en snorfietsen mogen niet in het voetgangersgebied komen zonder een ontheffing, uitgezonderd motorvoertuigen die willen laden en/of lossen tijdens de venstertijden. In de praktijk zien wij echter dat dit toch veel gebeurt. Voor een aantrekkelijk en veilig voetgangersgebied is dit niet wenselijk. Naast de handhaving door onze handhavers hebben wij in 2016 en 2017 rond de Brink een kleinschalige proef uitgevoerd met handhaving door middel van kentekencamera’s. Hieruit blijkt dat kentekencamera’s een effectief middel zijn om het aantal inrijdende motorvoertuigen drastisch te verlagen. Daarom is besloten om de elektronische handhaving met kentekencamera’s uit te breiden naar de het gehele voetgangersgebied in de binnenstad.

Naast de drie bestaande kentekencamera’s rond de Brink zijn tien nieuwe kentekencamera’s geplaatst aan de: Kerkstraat, Markt, Weierspoort, Mercurius, Ceresplein, Ceresstraat, Oude Molenstraat, Oudestraat, Gedempte Singel en Mulderstraat. Bekijk hieronder de locaties van de kentekencamera´s in de binnenstad.

Locaties Camerahandhaving Binnenstad