Assen op weg

Onder de naam ‘Assen op weg’ werkt de gemeente samen aan tal van activiteiten en werkzaamheden om de bereikbaarheid en verkeersveiligheid in de stad te verbeteren. Daarnaast investeren we in schoner en duurzamer vervoer.

Fietsen in de stad Assen moet bovenal veilig zijn. We willen het de fietser in Assen ook zo makkelijk en comfortabel mogelijk maken door bijvoorbeeld de fietspaden op tijd te vernieuwen. Gemeente Assen werkt samen met de Fietsersbond, Veilig Verkeer Nederland en Provincie Drenthe. Zo is er bij kruispunten met fietspaden buiten de bebouwde kom extra verlichting geplaatst en zijn fietspaaltjes op fietspaden verwijderd waar dat kon. Waar dat niet mogelijk was, is een ribbelmarkering aangebracht als waarschuwing voor de fietspaaltjes. Ook is de doorstroming van fietsverkeer bij verkeerslichten verbeterd. Hier zijn wachttijdvoorspellers geplaatst en het licht gaat vaker op groen.

We hebben het afgelopen jaar al veel fietsroutes verbeterd:

  • Fietsroute Nobellaan
  • Fietsstraat Oranjebond
  • Fietsroute Witterstraat
  • Fietsroute Kerkplein – Zuidersingel – Oostersingel
  • Fietsstroken Diepstroeten
  • Fietsroute Beilerstraat, tussen Sparrenlaan en Europaweg-Zuid
  • Fietsroute Witterstraat, tussen Vaart zz en Rode Heklaan
  • Fietspad Rondje Witterdiep
  • Kruispunt Andrej Sacharovweg – Stoepveldsingel

We werken (mee) aan verschillende campagnes en projecten om het gedrag van verkeersdeelnemers in Assen veiliger te maken. We maken mensen bewust van de snelheid van E-bikes, organiseren activiteiten voor ouderen om lang en veilig te kunnen blijven fietsen en stimuleren bedrijven om hun werknemers op een duurzame manier naar het werk te laten reizen. Klik op onderstaande links voor meer informatie over de verschillende acties.

Op doorfietsroute De Groene As kunnen fietsers gezond en snel tussen Assen en Groningen op en neer. Het is een directe verbinding langs het Noord-Willemskanaal en is een aanvulling op bestaande fietsroutes en een uitbreiding van het recreatieve fietsnetwerk langs het Nationaal Park Drentsche Aa. De route draagt bij aan een goede bereikbaarheid van de Regio Groningen Assen, stimuleert gezond leven, geeft een impuls voor de sector toerisme en recreatie en levert een bijdrage aan een duurzame samenleving. Kijk voor mij informatie op de website van de Provincie Drentheexterne-link-icoon.