Assen Regenboogstad

Assen is een Regenboogstad sinds 2015. Een Regenboogstad is een stad in Nederland die LHBTI+ accepteert. Deze term staat voor lesbische vrouwen, homoseksuele mannen, biseksuele, transgender en intersekse. Wij ontvangen hiervoor jaarlijks een subsidie van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.

Wij vinden het belangrijk dat Assen een stad is waar iedereen zich thuis en veilig voelt.

Samenwerking

Wij werken samen met de inwoners van Assen en vertegenwoordigers van de lokale (regenboog)organisaties. Deze samenwerking geeft invulling aan het emancipatiebeleid. Het emancipatiebeleid is een beleid dat wij hanteren om iedereen in Assen een gelijkwaardige plek in de samenleving te geven. Een aantal lokale (regenboog)organisaties worden hieronder verder toegelicht.

COC Groningen en Drenthe

Het COC Groningen en Drentheexterne-link-icoon zet zich in om de positie van de LHBTI+ gemeenschap te verbeteren. Het COC maakt zich sterk voor de emancipatie en acceptatie van deze gemeenschap in beide provincies.

Stichting ARA

Stichting ARAexterne-link-icoon heeft als doel het bevorderen van het accepteren van seksuele diversiteit en genderidentiteit. De stichting is opgericht in mei 2019. Zij probeert dit doel tot werkelijkheid te maken door sociale, maatschappelijke en culturele activiteiten te organiseren. Tijdens deze activiteiten staat de LHBTI+-gemeenschap centraal.

Roze 50+

Stichting Roze 50+externe-link-icoon wil de leefsituatie en het welzijn van de LHBTI 50+’ers verbeteren. Dit doen zij door het bundelen van kennis, ervaring en belangenbehartiging. Roze 50+ activeert en stimuleert mensen uit de achterban om zelf het gesprek met de omgeving aan te gaan. De achterban zijn mensen of partijen die Roze 50+ steunt. De emancipatie is namelijk een proces dat door de achterban zelf gedragen moet worden.

Daarnaast zijn politie, Vaart Welzijn, CMO Stamm/Meldpunt Discriminatie Drenthe en betrokken inwoners betrokken bij het opstellen van de beleidsdoelstellingen en het uitvoeren van de activiteiten.

Activiteiten

Calicocatexterne-link-icoon  is een jonge organisatie die politiek-maatschappelijke discussies aanjaagt en voert. Het doel hiervan is komen tot duurzame, innovatieve en inclusieve oplossingen. Deze oplossingen zijn gericht op mens, planeet en welzijn. Calicocat heeft in de Regenboogweek van 2021 een podcastserie voor en door LHBTI+ jongeren in Assen gelanceerd. Klik hier externe-link-icoonom te luisteren naar de diverse verhalen.

In de Regenboogweek worden verschillende activiteiten georganiseerd in de stad. Kijk op de website van Regenboogweekassenexterne-link-icoon voor een compleet overzicht.