Begeleiding en Dagbesteding

Begeleiding is hulp in het dagelijks leven om zo zelfstandig mogelijk te kunnen leven.

Het kan dan gaan om gesprekken, om hulp bij praktische zaken zoals administratie, vaardigheden en sociale contacten oefenen, woonbegeleiding, hulp om gedragsproblemen te verminderen, leren om zelf de regie te houden of ondersteuning bij een ingrijpende gebeurtenis. Onder dagbesteding valt ook dagbesteding voor mensen met een verstandelijke beperking.

Er is vaak meer mogelijk dan wordt gedacht. Ook kunt uw situatie bespreken met familie, vrienden of buren. De gemeente kan ook met u meedenken bij het zoeken naar oplossingen. Eventueel kan dat maatwerk zijn. Hiervoor betaalt u meestal wel een eigen bijdrage.

Inwonersplein

Als inwoner van Assen kunt terecht op het Inwonersplein in het stadhuis. Dit is dé plek voor alle gemeentelijke diensten. Hier kunt u terecht met vragen en problemen op het gebied van werk, Wmo, zorg en ondersteuning. Ook de nieuwe taken zoals begeleid wonen, dagbesteding, logeren en begeleiding regelt u op het Inwonersplein. De balie in het stadhuis, inloop elke ochtend van 8.30 tot 12.30 uur en ’s middags op afspraak.