Bekendmaking van de uitgifte onroerende zaken

De Hoge Raad heeft in haar uitspraak van 26 november 2021 bepaald (Didam-arrest) dat bij de uitgifte van een onroerende zaak iedereen de gelegenheid moet krijgen om ‘mee te dingen’ naar de onroerende zaak. Bij uitgifte kan het gaan om verkoop, verhuur of het vestigen van een zakelijk recht.

Deze mogelijkheid is niet van toepassing wanneer vaststaat of er mag aangenomen dat, op basis van objectieve, toetsbare en redelijke criteria, maar één serieuze kandidaat is. In dat geval moet het voornemen tot uitgifte door de gemeente bekend worden gemaakt. 

Op de kaart hieronder vindt u de voorgenomen één-op-één uitgiften door de gemeente Assen door middel van een markering. U vindt per publicatie de publicatiedatum samen met de motivering om over te gaan tot uitgifte van onroerende zaken. Ziet u geen markeringen op de kaart? Dat betekent dat er op dit moment geen publicaties zijn. 

Mocht de gemeente onverhoopt over het hoofd hebben gezien dat ook een andere partij onder dezelfde voorwaarden in aanmerking had kunnen komen voor de uitgifte van dit gebouw, geldt een termijn van 20 kalenderdagen vanaf de datum van publicatie waarbinnen deze partij dit schriftelijk en met een toelichting bij de gemeente via info@assen.nl kenbaar kan maken.