Beschermd wonen

Beschermd wonen is voor volwassenen met een psychische aandoening, die door problemen tijdelijk niet op zichzelf kunnen wonen. Beschermd wonen betekent dat er 24 uur per dag toezicht is door professionele medewerkers die op de locatie aanwezig zijn. Beschermd wonen biedt dan een beschermde woonomgeving en begeleiding bij dagelijkse activiteiten. Het doel is dat inwoners zich zo snel mogelijk op eigen kracht weer redden in de samenleving.

De inwoner kan zelf een melding doen, of familie, cliëntondersteuner, zorgaanbieder, behandelaar of verwijzer jeugd doen namens de inwoner een melding. Voorwaarde is dat wij een verwijsbrief van een dokter en een psychiatrische diagnose ontvangen. Dit is nodig om de ernst van de psychische aandoening te beoordelen en de noodzaak tot 24 uur per dag toezicht en aanwezigheid. Beschermd wonen valt onder de Wmo. Hiervoor betaalt u een eigen bijdrage.