Bijzonder verlof van school aanvragen

Kinderen tussen de 5 en 16 jaar zijn leerplichtig. Ze moeten dus onderwijs volgen. Jongeren van 16 en 17 moeten naar school als ze nog geen diploma havo, vwo of mbo (niveau 2 of hoger) hebben. U mag bijzonder verlof aanvragen voor uw kind.

Redenen voor bijzonder verlof

Redenen voor bijzonder verlof zijn bijvoorbeeld:

  • een verhuizing;
  • een huwelijk of huwelijksjubileum van bloed- of aanverwanten;
  • een viering van ambtsjubileum van vader of moeder;
  • een religieuze feestdag;
  • de ouders kunnen vanwege hun beroep alleen buiten de schoolvakanties op vakantie.

Aanvraag

Zo vraagt u bijzonder verlof van school aan:

  • U neemt contact op met de school. De school beslist of uw kind het bijzonder verlof krijgt.
  • U geeft door waarom uw kind bijzonder verlof nodig heeft en in welke periode uw kind bijzonder verlof nodig heeft.
  • Gaat het om meer dan 10 dagen verlof? Dan vraagt u het verlof aan bij de leerplichtambtenaar van de gemeente. Dit kan via de knop bovenaan de pagina.

Voorwaarden

De voorwaarden voor het aanvragen van bijzonder verlof van school zijn onder andere:

  • U vraagt geen verlof aan voor de eerste 2 weken van het schooljaar.
  • Uw kind heeft niet langer dan 10 dagen verlof nodig.

U kunt bijzonder verlof digitaal aanvragen via dit aanvraagformulier.