Bodemonderzoek indienen bij een melding of aanvraag omgevingsvergunning

Aanvraag

Een bodemonderzoek geeft de kwaliteit weer van de bodem op dat moment. Bodemonderzoek kan nodig zijn in de volgende gevallen: U gaat bouwen of verbouwen. U heeft een bedrijf waarvan u een bodembedreigende activiteit beëindigd. U bent ondernemer en gaat graven in de bodem of gaat bouwstoffen, grond of baggerspecie toepassen. Op de website Informatiepunt leefomgevingexterne-link-icoon kunt u nalezen wanneer u bij uw melding of aanvraag omgevingsvergunning een bodemonderzoek moet indienen.