Bouwgrond aanvragen

De gemeente regelt de uitgifte van bouwgrond. Op een stuk bouwgrond kunt u bijvoorbeeld een huis of een bedrijf bouwen.

Aanvraag

Zo doet u een aanvraag van bouwgrond:

U geeft uw bouwplan door aan de gemeente. Een goed bouwplan bevat:

  • de adresgegevens van de contactpersoon
  • om welke bouwgrond het gaat, hoe groot het is en waar het ligt
  • gegevens over wat u er wilt bouwen
  • wanneer het om een bedrijf gaat: gegevens over de milieubelasting, het verkeer en de parkeerplekken

Afhankelijk van de situatie heeft u ook nodig:

  • een huisvestingsvergunning
  • een bedrijfsplan
  • een uittreksel van de Kamer van Koophandel

Voorwaarden

De voorwaarden voor bouwgrond aanvragen zijn onder andere:

  • U houdt zich aan het bestemmingsplan. In het bestemmingsplan staat wat u mag bouwen en hoe het eruit moet zien.
  • U geeft een bouwplan door bij uw aanvraag. Uw bouwplan voldoet aan een eventueel beeldkwaliteitsplan en overige bouwregels.