Briefadres aanvragen

Als u geen woonadres in Nederland heeft, kunt u zich inschrijven met een briefadres op het adres van iemand die u kent. Zo kunt u belangrijke post zoals brieven, belastingformulier of een stempas toch ontvangen. U vraagt een briefadres aan bij de gemeente waar de persoon woont en ingeschreven staat van wie u het adres mag gebruiken. Een briefadres is een administratief adres. U woont er niet echt, maar u kunt wel post ontvangen. Het briefadres is een tijdelijke oplossing.

Voor wie is het?

Als u in Nederland woont moet u zich als bewoner inschrijven op het adres waar u woont of vaker overnacht. Het maakt niet uit of dit uw eigen woning is of niet. Als u geen woonadres hebt, kunt u zich inschrijven met een briefadres. 

Aanvraag

U kunt via de knop bovenaan de pagina het briefadres online aanvragen. Bij de aanvraag wordt er gevraagd om een aantal documenten. Eén van de documenten die u bij moet voegen, kunt u hieronder downloaden. Lees de voorwaarden goed door om te kijken of u een briefadres kunt aanvragen.

Om een briefadres aan te vragen, heeft u het volgende nodig: 

 • Een ingevuld document met de volgende gegevens:
  - Uitleg waarom u een briefadres nodig heeft. 
  - Schriftelijke toestemming van de hoofdbewoner/eigenaar van het briefadres. 
 • Een kopie identiteitsbewijs van de hoofdbewoner/eigenaar van het briefadres. 

Bijlage voor het online aanvraagformulier

Voorwaarden

U moet aan één van de volgende voorwaarden voldoen om een briefadres aan te vragen:

 • U bent dakloos of thuisloos;
 • U kunt een briefadres krijgen als er een instelling is die u begeleidt;
 • U vraagt het briefadres aan bij de instelling; 
 • U woont nog niet op uw nieuwe adres, maar bent al wel weg van uw oude adres;
 • U hebt een beroep zonder vaste werkplek;
 • U woont korte tijd in het buitenland: maximaal 8 maanden tijdens 1 jaar;
 • U bent korter dan 2 jaar in het buitenland en vaart op een schip dat de thuishaven in Nederland heeft;
 • U woont in een opvanghuis voor slachtoffers van geweld;
 • U woont in een zorginstelling, een jeugdzorginstelling of een gevangenis;
 • U woont op een adres dat om veiligheidsredenen beter niet opgenomen kan worden als woonadres.

Let op: De gemeente controleert altijd of u echt een briefadres nodig heeft of dat u zich moet inschrijven met een woonadres.

Geen briefadres

U kunt geen briefadres krijgen op:

 • Een adres waarop niemand staat ingeschreven
 • Een adres dat niet voorkomt in de Basisregistratie Personen (BRP)
 • Een postbus

Briefadresgever

Wilt u iemand een briefadres op uw adres geven? Dan bent u de briefadresgever. 

U zorgt ervoor dat post van de overheid terechtkomt bij de persoon die u een briefadres geeft. De gemeente kan u vragen om informatie te geven die nodig is om de Basisregistratie Personen (BRP) bij te houden. Het is verplicht om daaraan mee te werken.

Maximaal twee personen

U mag maximaal twee personen een briefadres geven op uw adres. Behalve als het om een gezin gaat. Een gezin telt dan als één persoon.

Geen financiële gevolgen

Een persoon met een briefadres staat wel ingeschreven op uw adres, maar niet als bewoner.

Als briefadresgever bent u niet verantwoordelijk voor eventuele schulden van degene aan wie u een briefadres geeft. Het heeft ook geen invloed op uw bijstandsuitkering, gemeentelijke belastingen of toeslagen.

Contact

Heeft u nog vragen of komt u er niet uit? Dan kunt u contact opnemen met ons contactcentrum via het telefoonnummer 140592.