Buitenlands huwelijk in Nederland registreren

Nadat u getrouwd bent in het buitenland, moet u uw huwelijk registreren in Nederland. Niet elk huwelijk is geldig in Nederland. Beide partners moeten bijvoorbeeld 18 jaar of ouder zijn op het moment van registreren.

Aanvraag

Zo laat u uw buitenlandse huwelijk registreren in Nederland: 

  • U registreert uw huwelijk bij de gemeente waar u staat ingeschreven. 

U heeft nodig: 

  • De originele huwelijksakte met legalisatie of apostille, of
    de originele huwelijksakte en een meertalig modelformulier.
  • Uw geldige identiteitsbewijs.
  • Wanneer nodig: uw verklaring dat u niet trouwt om een verblijfsvergunning te krijgen voor u of uw partner (Verklaring inschrijving huwelijk). 

Voorwaarden

De voorwaarden om een buitenlands huwelijk in Nederland te laten registreren zijn onder andere:

Is het huwelijk gesloten in een land binnen de Europese Unie? 
Dan heeft u een huwelijksakte en meertalig modelformulier nodig. 

Is het huwelijk gesloten in een land buiten de Europese Unie?  

Dan moet de huwelijksakte in het Nederlands, Engels, Duits of Frans zijn. Anders moet u het document laten vertalen door een beëdigd vertaler in Nederlandexterne-link-icoon. De huwelijksakte moet daarnaast gelegaliseerd zijn of voorzien van een apostillestempel. 

Daarnaast moet u soms in een verklaring aangeven dat u niet trouwt om uw partner of uzelf aan een verblijfsvergunning te helpen. Wij vragen u om deze verklaring (verklaring inschrijving huwelijk) wanneer: 

  • U of uw partner (of beiden) niet Nederlands zijn,
  • U of uw partner (of beiden) niet de nationaliteit van een land in de Europese Unie hebben,
  • U of uw partner (of beiden) niet de nationaliteit van Liechtenstein, Noorwegen, IJsland of Zwitserland hebben,
  • U geen verblijfsvergunning voor onbepaalde tijd heeft.