Buitenruimteplan BOSS (Bewegen, Ontmoeten, Spelen, Sporten)

Eind januari 2022 heeft het college van B&W het nieuwe buitenruimteplan Bewegen, Ontmoeten, Spelen en Sporten vastgesteld.

BOSS in Assen

Alles lezen over Bewegen, Ontmoeten, Spelen en Sporten in Assen:

In het plan ‘Van lukraak zwerven naar bewust ontmoeten in ontspannen stedelijkheid’ staat de nieuwe aanpak beschreven voor de komende jaren. Een belangrijk uitgangspunt is om in elke wijk centrale speel- en ontmoetingsplekken te creëren. Ook is het de bedoeling om straatplekken te veranderen in aantrekkelijke groene ontmoetingsplekken, met plaats om te zitten en met natuurlijke objecten waar kinderen op kunnen spelen. Samen met de inwoners van Assen willen we aan de slag met de aanpak van speel- en ontmoetingsplekken, om eenzaamheid tegen te gaan, gezondheid te versterken en buitenspelen te stimuleren. 

We gaan in 2023 van start met het aanpakken van de eerste centrale speel- en ontmoetingsplekken. De plannen worden in samenwerking met bewoners en andere gebruikers uitgewerkt in een buurtkaart per wijk voor verdere investeringen in de toekomst.