Buitenruimteplan BOSS (Bewegen, Ontmoeten, Spelen, Sporten)

In 2022 is het nieuwe plan Bewegen, Ontmoeten, Spelen en Sporten (BOSS) vastgesteld door het college.
In dit plan staat beschreven hoe we de komende jaren in Assen om willen gaan met de omgeving. Hoe beter de omgeving is ingericht, hoe beter het gebruik is. Een belangrijk uitgangspunt is om in elke wijk centrale speel- en ontmoetingsplekken te creëren. Ook is het de bedoeling om straatplekken te veranderen in aantrekkelijke groene ontmoetingsplekken, met plaats om te zitten en met natuurlijke objecten waar kinderen op kunnen spelen. Naast plekken gaat het ook over routes en over hoe gesprekken op buurtniveau kunnen zorgen dat ook bewegen en ontmoeten in bredere zin gestimuleerd wordt. Want juist het samen doen en ontmoeten maken een ruimte een goed gebruikte ruimte! En dat is de bedoeling.
Samen met de inwoners van Assen zijn we aan de slag met de speel- en ontmoetingsplekken, om buitenspelen te stimuleren, eenzaamheid tegen te gaan en gezondheid te versterken. 

BOSS in Assen

Meer lezen over Bewegen, Ontmoeten, Spelen en Sporten in Assen?