Buurtbemiddeling

Problemen met de buren? Komt u er zelf niet uit?

Iedereen maakt wel eens minder prettige situaties mee in de buurt. Denk eens aan geluid- of stankoverlast en rommel. Door met elkaar te praten vind je vaak samen een oplossing. Maar dat lukt niet altijd. Soms lopen de irritaties zo hoog op dat buren elkaar niet meer aankijken of ruzie met elkaar krijgen. Als u er zelf niet meer uitkomt, dan kunt u buurtbemiddeling inschakelen. Die helpt een oplossing te vinden

Wat is buurtbemiddeling?

Buurtbemiddeling helpt om burenruzies op te lossen. Goed getrainde vrijwillige buurtbemiddelaars proberen ruziënde partijen weer met elkaar te laten praten. Dat gebeurt op een neutrale plek. De buurtbemiddelaars helpen bij het gesprek. Zij zijn neutraal en geven geen oordeel. Buurtbemiddelaars proberen ervoor te zorgen dat partijen zelf een oplossing vinden. Natuurlijk hebben de buurtbemiddelaars geheimhoudingplicht.

Bij buurtbemiddeling draait alles om vrijwilligers. Bij ieder conflict schakelt de coördinator buurtbemiddeling twee vrijwilligers in. Daarbij wordt gekeken naar het soort conflict, de achtergrond van het conflict en de wijk waarin het speelt. Het gesprek voor buurtbemiddeling is altijd op een neutrale plaats.

Wanneer wel buurtbemiddeling? Wanneer niet?

Beide partijen moeten bij buurtbemiddeling vrijwillig deelnemen, de tijd hebben om met elkaar te praten en de wil om problemen op te lossen.

Wel inschakelen bij:

 • Ergernissen, conflicten en ruzies bij buren en buurtgenoten
 • Individuele klachten

Niet inschakelen bij:
Conflicten waarbij sprake is van buitensporige agressie, familieproblemen, criminaliteit, alcohol- en drugsproblematiek. Daar zijn andere hulpinstanties voor.

Wie kunnen buurtbemiddeling inschakelen?

Iedereen die een oplossing zoekt voor een probleem met de buren kan zichzelf bij buurtbemiddeling aanmelden. Buurtbemiddeling is gratis.

Ook organisaties kunnen problemen tussen buren of buurtgenoten aanmelden:

 • Woningbouwcoöperaties
 • Politie
 • Justitie
 • Maatschappelijk werk
 • Huisartsen
 • Andere organisaties

Zo doet u een melding van ernstige burenoverlast:

U neemt contact op met Vaart Welzijn via buurtbemiddelingassen@vaartwelzijn.nl en u geeft door:

 • om welke buren het gaat
 • om wat voor overlast het gaat
 • hoe lang de overlast al duurt
 • op welke tijden er overlast is
 • wat u tot dan toe zelf gedaan heeft om er met uw buren uit te komen
 • of anderen op de hoogte zijn van de overlast, zoals hulpverleners of de politie

7 tips:

 1. Praat niet met elkaar als u nog erg boos bent.
 2. Praat met elkaar op een voor beide partijen geschikt moment en neem er de tijd voor.
 3. Geef duidelijk aan waar u precies last van heeft, waar en wanneer, en welke gevolgen dat voor u heeft.
 4. Kom niet zelf met de ‘beste’ oplossing maar geef de ander ook de ruimte om een oplossing te bedenken.
 5. Probeer rustig te blijven, ook als de ander boos wordt. De kans is groter dat de ander daardoor bedaart.
 6. Ga nooit dreigen; dat werkt averechts.
 7. Maak samen afspraken om de overlast in de toekomst te voorkomen. Als beide partijen bereid zijn iets toe te geven bestaat de grootste kans op een oplossing.