Contact met de raad

Regelmatig ontvangt de gemeenteraad brieven van inwoners en instanties. Wilt u de raad schrijven dan kunt u uw brief richten aan:

Gemeente Assen
Ter attentie van de gemeenteraad
Postbus 30018
9400 RA ASSEN

U kunt uw brief ook per mail sturen naar: griffier@assen.nl

Brieven aan de raad worden ingeschreven op de zogenaamde Lijst Ingekomen Stukken (LIS) die de raad in zijn besluitvormende raadsvergadering vaststelt. Namen van inwoners worden daarbij anoniem gemaakt.

De raad kan naar aanleiding van de brief besluiten een onderwerp op de agenda te zetten. Als de raad hiervoor kiest wordt in de meeste gevallen eerst een advies van het college gevraagd. Op het moment dat de lijst ingekomen stukken op de agenda van de raad staat, wordt er dus nog niet inhoudelijk op de brief gereageerd.

De briefschrijver krijgt altijd bericht van de gemeenteraad. Dit wordt verzorgd door de griffie. Ook voor advies of overleg kunt u gerust contact opnemen met de griffier via het telefoonnummer 0592-366559 of per e-mail griffier@assen.nl.

Een andere manier om uw mening te kunnen geven is door gebruik te maken van het spreekrecht in de vergaderingen. Dit spreekrecht betekent dat u in maximaal vijf minuten kunt zeggen wat u van een bepaald voorstel vindt. Nadat u heeft ingesproken, bespreken de raadsleden het voorstel.

Wanneer kunt u inspreken?

Het is voor inwoners en andere belanghebbenden mogelijk om tijdens de raadsvergaderingen en sommige consulterende raadsbijeenkomsten in te spreken over de onderwerpen die op de agenda staan.

Als u wilt inspreken, dan is het verstandig om dit tijdig met de griffier te overleggen om te horen welke mogelijkheden er zijn. Let op! Voor het inspreken kunt u zich uiterlijk op de dag van de vergadering of bijeenkomst voor 12.00 uur ’s middags bij de griffier aanmelden. In sommige bijzondere gevallen kan het presidium bepalen dat er bij een bijeenkomst geen spreekrecht is.

Waarover kunt u inspreken?

U kunt inspreken over onderwerpen die op de agenda staan. Let wel op dat er alleen ingesproken kan worden over de geagendeerde onderwerpen die niet eerder tijdens een inspraakprocedure aan de orde zijn geweest.

Hoe werkt het?

Wanneer u zich heeft aangemeld voor het inspreken, dan moet u vanzelfsprekend op tijd bij de vergadering aanwezig zijn. U kunt dan plaatsnemen op de tribune. Als uw onderwerp aan bod komt zal de voorzitter van de vergadering u uitnodigingen om achter het spreekgestoelte plaats te nemen. Als u van de voorzitter het woord heeft gekregen noemt u eerst uw naam. Als u spreekt namens een organisatie of vereniging dan noemt u dat ook. Vervolgens geeft u uw mening over het voorstel waarover de raadsleden gaan vergaderen. Nadat u heeft gesproken, kunnen de raadsleden of hun vervangers u vragen stellen. Daarna gaat de raad vergaderen over het betreffende onderwerp.

Aanmelden

Als u gebruik wilt maken van het spreekrecht moet u dit voor de opening van de vergadering melden bij de griffier. U kunt hiervoor bellen naar de griffie van de gemeenteraad op telefoonnummer: 06-55215923 of u kunt zich aanmelden per e-mail op: griffier@assen.nl Graag melden bij welke vergadering en voor welk onderwerp u wilt inspreken.

Heeft u nog vragen of hulp nodig? Dan kunt u altijd contact opnemen met de griffie.