Duurzaam bouwen

Kloosterakker wordt een groene en duurzame woonbuurt. Zo wordt het hemelwater niet via een ondergronds riool afgevoerd, bouwen we woningen zonder aardgasaansluiting en houden we bij de bouw zoveel mogelijk rekening met de natuur. Daarnaast creëren we in de wijk een groene- en natuurvriendelijke woonomgeving.

Woningen in Kloosterakker krijgen geen gasaansluiting meer, maar worden op een duurzame manier verwarmd. Bewoners kunnen gebruik maken van individuele warmtesystemen, die gebaseerd zijn op de toepassing van elektriciteit. Bijvoorbeeld een bodem- of luchtwarmtepomp. Voor het plaatsen van een bodemwarmtepomp is een omgevingsvergunning nodig is. Voor het verkrijgen van een vergunning moet u voldoen aan de regels, die omschreven zijn in het Bodemenergieplan Kloosterakker. Daarnaast kunt u zonnepanelen en zonnecollectoren toepassen.

Bekijk het bodemenergieplan van Kloosterakker op de website van ruimtelijkeplannen.nlexterne-link-icoon.

Gratis energieadvies

Wij helpen u graag op weg om een energie neutrale woning te ontwerpen. Als u een kavel in Kloosterakker reserveert, krijgt u van ons een waardebon voor een gratis energieadvies. U kunt deze inleveren bij E-azy advies.

Ga voor meer informatie naar de website van E-azy adviesexterne-link-icoon.

Tips

Wilt u meer informatie over het duurzaam bouwen of het duurzaam inrichten van uw kavel? Ga naar een van de onderstaande websites voor meer informatie of ga langs bij het Duurzaamheidscentrum Assen (Bosrand 2 / bij navigatie Stadsbroek 11A) voor voorbeelden, inspiratie, informatiemateriaal en activiteiten.

Het hemelwater in Kloosterakker voeren we niet af via een gemeentelijk ondergronds rioleringssysteem, maar over de straten naar de verschillende gemeentelijke watergangen. Zo wordt voor iedereen zichtbaar hoe het water stroomt en waar het water heen gaat. Door de straat te gebruiken als afvoer voor het hemelwater ontstaat een duurzame en robuuste structuur. Daarmee spelen we in op de klimaatverandering en de hevige buien die het gevolg daarvan zijn. Al het hemelwater dat op de daken van de woningen en bijbehorende bijgebouwen valt, komt via leidingen onder de achtertuin, het huis en de voortuin en met spuwers in de stoep op de straten met goten terecht. Vanaf daar loopt het naar de dichtstbijzijnde waterpartij.

Alle nieuwe kaveleigenaren in Kloosterakker gaan een woning bouwen waar ook plek is voor de vleermuis, huismus en gierzwaluw. Deze dieren maken gebruik van ingemetselde nestkasten. Dit heet natuur-inclusief bouwen.

Waarom natuur-inclusief bouwen?

Vleermuizen, gierzwaluwen en huismussen hebben zich door de tijd heen helemaal aangepast aan het leven in de buurt van de mens. Ze gebruiken de gebouwen van mensen om te slapen, nestelen en hun jongen groot te brengen. Hierbij verblijven dan onder andere tussen kieren en gaten in de muur, bekisting van dakgoten en onder windveren en dakpannen. Deze plekken vinden zij voornamelijk in oudere, minder goed geïsoleerde woningen.

Tegenwoordig worden oudere woningen en nieuwbouw zo goed geïsoleerd, dat er geen kieren en gaten meer te vinden zijn– en daarmee de nestplekken van vleermuizen, huismussen en gierzwaluwen verdwijnen. Dit is geen gunstige ontwikkeling, omdat zij op deze manier dreigen uit te sterven. En dat is ook niet gunstig voor de mens, omdat deze dieren juist erg nuttig zijn. Ze eten namelijk vele insecten zoals muggen, vliegen, bladluizen enzovoort; zowel overdag (gierzwaluwen en huismussen) als ’s nachts (vleermuizen). Daarmee zijn het goede en natuurlijke plaagdier-bestrijders. Daarnaast zijn er onderzoeken geweest, waar de resultaten bewezen dat natuur in je leefomgeving er voor zorgt dat je je mentaal beter gaat voelen, het je inspireert en stress- verlagend werkt. Alleen al de aanwezigheid van deze dieren is goed voor je gezondheid dus!

Tips

Zelf aan de slag met natuur-inclusief bouwen? Klik op onderstaande websites voor meer informatie.

De wijk wordt opgezet met veel ruimte voor groen en natuur. Ook in de woonstraten is er aandacht voor groen. We planten beukenhagen op de woonkavels. Daardoor krijgen de woonstraten een groene uitstraling. Zeker in combinatie met de bomen die in elke straat een plek krijgen. De meeste bomen zijn van een inheemse soort (betekent dat ze van nature voorkomen in Nederland), wat ten goede komt voor het vergroten van de biodiversiteit.