Energielabel C kantoren

Per 1 januari 2023 moeten alle kantoorpanden (vanaf 100 m2) een energielabel C of hoger hebben. Dit is opgenomen in het Bouwbesluit en door het Rijk besloten. Het niet voldoen aan minimaal energielabel C kan grote gevolgen hebben voor zowel de huurder als de eigenaar. Wanneer een kantoorpand niet aan de label C verplichting voldoet, mag deze vanaf 2023 niet meer als kantoor worden gebruikt. Voor 2030 moeten alle kantoorpanden voldoen aan label A.

Check uw label

Wilt u weten welk energielabel uw kantoor nu heeft? Doe dan de check op de website van EP-online.externe-link-icoon Met een geldig energielabel A, B of C voldoet uw kantoor aan de norm voor 2023. 

Heeft uw pand nog geen energielabel? 
Laat dan zo snel mogelijk een label opmaken door een erkend energieadviseur. Is uw adviseur van mening dat uw pand energiezuinig is (A t/m C)? Dan kan de adviseur een labelberekening maken, registreren en afmelden.
Is uw adviseur van mening dat uw pand niet energiezuinig is (label D t/m G), neem dan maatregelen om tot een energielabel C of beter te komen. De adviseur zal u hierover advies geven.

Waarom een energielabel C verplichting?
Naar aanleiding van het Energieakkoord dat is getekend in 2013 heeft de regering besloten om een landelijke label C verplichting in te stellen voor kantoren. Daarnaast is in het Klimaatakkoord, dat in 2019 is getekend, afgesproken dat we in 2030 49% minder CO2 uitstoten ten opzichte van 1990. Hier komen vele verduurzamingsopgaven uit voort en het verduurzamen van kantoren  is daar één van. Dit zorgt voor een flinke energiebesparing en CO2 reductie. Daarnaast zorgt een energielabel C of hoger voor een aangenamer en beter werkklimaat. Voor nieuwbouw gelden reeds strengere eisen wat betreft energiebesparing en CO2 uitstoot. 

Uitzonderingen label C verplichting
Wanneer een kantoorpand niet aan de label C verplichting voldoet, mag deze vanaf 2023 niet meer als kantoor worden gebruikt. Een kantoor is voor de verplichting uitgezonderd wanneer:

  • de gebruiksoppervlakte van de kantoorfuncties  minder dan 50% is van de totale gebruiksoppervlakte van het gebouw;
  • de gebruiksoppervlakte van de kantoorfuncties en nevenfuncties daarvan in het gebouw minder dan 100 m² is;
  • het gaat om rijksmonumenten als bedoeld in artikel 1.1 van de Erfgoedwet of in de provinciale of gemeentelijke monumentenverordening;
  • het gaat om een kantoorgebouw dat ten hoogste 2 jaar wordt gebruikt;
  • het gaat om een kantoorgebouw dat wordt onteigend of aangekocht in het kader van de Onteigeningswet;
  • het kantoorgebouw geen energie gebruikt om het binnenklimaat te regelen;
  • de maatregelen die nodig zijn om energielabel C te realiseren, een terugverdientijd hebben van meer dan 10 jaar.

Waar kan ik meer informatie vinden? 
Meer informatie over de label C verplichting vindt u op de website van de RVO.externe-link-icoon