Entreezone, Groene Zoom en Graswijk

Entreezone

Het Werklandschap Assen Zuid wordt in fasen ontwikkeld. In 2019 is voor het zuidelijke deel het bestemmingsplan ‘Entreezone Werklandschap Assen Zuid’ vastgesteld. In dit zuidelijke deel is een EnergyHub gepland; een tankstation waar naast traditionele brandstoffen ook duurzame energiebronnen worden aangeboden, zoals een waterstofpunt. Ook komen hier voorzieningen voor truckparking en horeca langs de snelweg.

Volop zichtlocaties in de Groene Zoom

Ook voor het noordoostelijk deel is op dit moment een nieuwe, concrete invulling in voorbereiding. Voor de zomer 2020 gaat hiervoor het bestemmingsplan Groene Zoom in procedure. De Groene zoom valt binnen het panoramagebied van de A28, met volop zichtlocaties. Het landschappelijk beeld wordt hier gedomineerd door rietvelden. De afwisseling van gebouwen in deze zone valt samen met bestaande en nieuwe boswallen. Samen met de rietzones zorgen ze voor de groene beleving van de Groene zoom vanaf de A28.

Innovatief wonen en werken aan de Graswijk

De ruggengraat van het Werklandschap is de weg Graswijk. Hier biedt Assen nieuwe woon-werkkavels. Graswijk was gedurende lange tijd de doorgaande verbinding vanuit Assen naar Hooghalen en Beilen. De weg is uitgevoerd als een brede doorgaande weg en een smallere ventweg met lintbebouwing. Binnen deze lint zijn nieuwe woon-werklocaties opgenomen. Aan de voorzijde ligt de nadruk op de woningen. De achterliggende bedrijfsbebouwing komt iets verder van de weg. In het midden- en zuidelijk deel zijn de grotere werkkavels opgenomen, ingepast in nieuwe bosaanplant en houtsingels. De woon-werk-kavels in het noorden krijgen een nieuwe ontsluitingsweg.