Flexwonen

In Assen is een groot tekort aan (huur)woningen. Daarom zijn we samen met woningcorporatie Actium op zoek naar locaties voor tijdelijke woningbouw. Op deze locaties willen we zogenoemde flexwoningen bouwen. Dit zijn kant- en klare woningen die grotendeels in de fabriek gemaakt worden en daardoor snel op locatie afgebouwd kunnen worden. De woningen zijn bedoeld voor iedereen die met spoed een woning nodig heeft. Denk hierbij aan starters op de woningmarkt, jongeren, mensen die door een noodsituatie hun woning uit moeten en mensen met een verblijfstatus.

Locatie Groene Dijk

Het bedrijventerrein Groene Dijk is de eerste locatie waar we tijdelijke flexwoningen willen bouwen. Op de kavels zijn de aansluitingen voor elektriciteit, water en riolering al grotendeels aanwezig. Hierdoor is het mogelijk om op korte termijn tijdelijke woningen te bouwen. Daarnaast zijn belangrijke voorzieningen zoals winkels, scholen, openbaar vervoer en zorg op redelijk korte afstand bereikbaar.

Het plan is om op een deel van het bedrijventerrein ongeveer 160 flexwoningen te bouwen, voor maximaal 20 jaar. Daarna kunnen ze eventueel op een andere locatie geplaatst worden. We willen een tijdelijk woonbuurt ontwerpen die passend is in de huidige omgeving. Daarvoor is een mix van verschillende woningtypen belangrijk. Bijvoorbeeld appartementen en woningen van één tot maximaal drie woonlagen. Daarnaast kijken we hoe we de woonbuurt groen kunnen inrichten.

Op de schetstekening aan de rechterkant van deze pagina ziet u een allereerste schets van de plannen. Het geeft een indruk van de sfeer die we willen creëren. De plannen gaan we nog verder uitwerken. Daarbij gaan we ook in gesprek met omwonenden over de inrichting en leefbaarheid van het gebied. 

Planning

Er is nog geen definitief besluit genomen voor de tijdelijke woningbouwontwikkeling op de locatie Groene Dijk. De gemeenteraad zal hierover naar verwachting in het najaar 2023 een besluit nemen. Om zo snel mogelijk na het besluit te kunnen starten met de bouw van de woningen, gaan we nu al in gesprek met direct omwonenden en ondernemers die een bedrijf hebben op het terrein. De verwachting is dat de eerste woningen in de eerste helft van 2024 gebouw kunnen worden.

Vragen en contact

Voor vragen kunt u contact met ons opnemen via info@assen.nl of via ons algemene telefoonnummer: 14 0592. 

"

Algemene veelgestelde vragen

Er is een groot tekort aan (huur)woningen in Assen. Met name voor jongeren en starters is het lastig om een woning te vinden in Assen. Daarnaast is er vaak geen woning beschikbaar voor mensen die met spoed hun woning uit moeten en kunnen mensen met een verblijfstatus niet snel genoeg terecht in een huurwoning. Om deze mensen op korte termijn een woning aan te kunnen bieden, willen de gemeente en Actium op een aantal plekken in Assen tijdelijke woningen bouwen. 

In Assen willen we de bouw van woningen versnellen. Dit doen we door woningbouwplannen in bijvoorbeeld Kloosterakker, de binnenstad en het Havenkwartier. Voor het ontwikkeling van deze nieuwbouwlocaties is veel tijd nodig. Daarom zetten we tegelijkertijd in op een aantal locaties voor flexwonen. In verband met de tijdelijkheid kan hiervoor een kortere vergunningprocedure doorlopen worden. Bovendien worden flexwoningen in de fabriek al gebouwd, waardoor ze op locatie snel afgebouwd kunnen worden. 

Op het bedrijventerrein Groenedijk is het mogelijk om op korte termijn flexwoningen te plaatsen, doordat de grond van de gemeente is en er al infrastructuur, zoals wegen en riolering, aanwezig is. Daarnaast kunnen we hier een goede kwaliteit van wonen maken, onder andere omdat het vlak naast voorzieningen ligt en goed bereikbaar is. 

Op dit moment verkennen we samen met Actium of er nog andere geschikte locaties zijn voor flexwonen.

Veelgestelde vragen locatie Groene Dijk

Op de kavels is plek voor ongeveer 160 woningen.

De woningen zijn bedoeld voor iedereen die met spoed een woning nodig heeft. We vinden het belangrijk dat er een goede mix van bewoners komt. Een groot deel van de woningen wordt gebouwd voor jongeren en starters op de huizenmarkt. Ook mensen die in een noodsituatie zitten en snel hun woning uit moeten en mensen met een verblijfstatus kunnen een woning toegewezen krijgen.

Samen met Actium zullen we afspraken maken over de toewijzing van woningen.

Er komen verschillende type woningen, zodat er een mooie mix ontstaat. Er komen woningen voor 1 persoon tot woningen voor gezinnen. Het is een mix van flexwoningen, met verschillende grootte. Dit zijn onder andere:

  • grondgebonden en gelijkvloers
  • grondgebonden van 2 lagen
  • studio's en appartementen.

De woningen worden duurzaam gebouwd en zijn van goede kwaliteit. In de buitenkant van de woningen willen we hout verwerken, passend bij de omgeving. We hebben een aantal beelden gedeeld, die een impressie geven van hoe de woningen eruit kunnen komen te zien. Deze beelden zijn op de pagina te zien.

Het voornemen is om de woningen voor 20 jaar op deze locatie te plaatsen. Daarna kunnen ze eventueel verplaatst worden naar een andere locatie.

De woningen zijn bedoeld als tijdelijke oplossing. Uiteindelijk zullen de bewoners doorstromen naar een permanente (huur)woning. Met Actium gaan we de afspraken over doorstroming verder uitwerken. 

Zodra de flexwoningen weg zijn, komen de woon-werkkavels weer in de verkoop.

Veelgestelde vragen meedenken en overige informatie

De komende tijd gaan we de plannen verder uitwerken. We nodigen direct omwonenden en ondernemers die een bedrijf hebben op het terrein uit om mee te denken over de inrichting van het gebied en de leefbaarheid in de buurt. De verwachting is dat de gemeenteraad in het najaar van 2023 een definitief besluit neemt over de tijdelijke woningbouw op de locatie Groene Dijk.

Direct omwonenden en ondernemers die een bedrijf hebben op het terrein worden uitgenodigd om mee te denken over de inrichting van het terrein en de leefbaarheid in de buurt. Heeft u hier ideeën over? Dan kunt u ook mailen naar info@assen.nl.

 

Direct omwonenden en ondernemers die een bedrijf hebben op het terrein houden we regelmatig op de hoogte van de ontwikkelingen per brief. Zodra er nieuwe ontwikkelingen zijn, zullen we dat ook op deze pagina vermelden.