Gedwongen hulp bij ernstige psychische problemen

Als iemand door psychische problemen een gevaar is voor zichzelf of anderen en niet meewerkt aan een behandeling, dan kan diegene gedwongen worden tot een behandeling. Bijvoorbeeld medicatie, therapie of een opname in een GGZ-instelling. Iedereen kan melden bij de gemeente dat iemand gedwongen hulp nodig heeft. U hoeft dus geen familie of een zorgverlener te zijn. Bij een gewone procedure beslist de rechter of gedwongen hulp nodig is. Is er direct gevaar en duurt de procedure te lang? Dan kan de burgemeester een crisismaatregel nemen. Zo kan iemand snel behandeld worden. Hiervoor heeft de burgemeester een verklaring nodig van een psychiater.

Aanvraag

Zo vraagt u gedwongen hulp voor iemand met psychische problemen aan.

U doet een melding bij de gemeente.

  • De gemeente laat onderzoeken of gedwongen behandeling noodzakelijk is.
  • Een psychiater doet medisch onderzoek.
  • Als de officier van justitie de gedwongen psychiatrische behandeling ook noodzakelijk vindt, dan stuurt hij het verzoek naar de rechter.
  • De rechter beslist.

Voorwaarden

  • De persoon is een gevaar voor zichzelf of zijn omgeving.
  • De persoon weigert zich te laten opnemen of behandelen.
  • Een psychiater staat achter de gedwongen behandeling.
  • Bij een crisismaatregel: het gevaar voor de persoon of zijn omgeving is zo ernstig dat er geen tijd is voor de gewone procedure.

Aanvullende informatie