Gegevens in basisregistratie personen (BRP) aanpassen

In de basisregistratie personen (BRP) staan uw persoonsgegevens zoals uw huidige adres, burgerlijke staat, geslacht en nationaliteit. Sommige gegevens worden automatisch aangepast. Bijvoorbeeld als u trouwt in Nederland. Andere gegevens geeft u zelf door, zoals een verhuizing.

Wat moet u weten?

U kunt uw gegevens inzien via MijnOverheid.nlexterne-link-icoon. Kloppen uw gegevens in de BRP niet (meer)? Geef de wijziging dan meteen bij ons door. Wij passen uw gegevens dan aan. 

 • Bent u geadopteerd? Na adoptie kan de gemeente gegevens wijzigen of verwijderen over: uw naam, één of beide ouders, de bij adoptie verloren nationaliteit, adresgegevens van voor de adoptie, gegevens over immigratie en emigratie van voor de adoptie. 

 • Bent u van geslacht veranderd? Na geslachtswijziging kan de gemeente gegevens wijzigen of verwijderen over: uw naam, uw geslacht en het gebruik van de achternaam van uw (ex-)echtgenoot of (ex-)geregistreerd partner. 

Aanvraag

Kom persoonlijk langs bij de gemeente waar u ingeschreven staat.  Zo geeft u een wijziging van foute gegevens in de basisregistratie personen (BRP) door.

U neemt mee: 

 • uw geldige identiteitsbewijs 
 • een bewijs van de foute gegevens, zoals een brief waarop uw naam fout staat
 • een bewijs van de juiste gegevens, zoals een bewijs van echtscheiding of geboorteakte 

Zo vraagt u een wijziging of verwijdering van gegevens na adoptie of geslachtswijziging aan. U dient een schriftelijke aanvraag in bij de gemeente waar u ingeschreven staat. 

Met uw aanvraag stuurt u mee: 

 • een kopie van uw geldige identiteitsbewijs
 • bewijzen van de juiste gegevens 
 • bij gegevens over geslachtswijziging: een verklaring van een deskundige 

Bent u in het buitenland geboren en heeft u de Nederlandse nationaliteit? Dan doet u de aanvraag bij de gemeente Den Haag. 

Aktes en bewijsstukken uit een land binnen de Europese Unie.
U moet voor iedere akte ook een meertalig modelformulier hebben. Zijn de bewijsstukken niet in het Nederlands, Engels, Frans of Duits? Dan moet een beëdigd vertaler ze vertalen. Documenten moeten soms gelegaliseerd worden of een apostille hebben. 

Aktes en bewijsstukken uit een land buiten de Europese Unie.
Als de aktes of bewijsstukken niet in het Nederlands, Engels, Frans of Duits zijn, moet u ze laten vertalen door een beëdigd tolk of vertaler. Daarnaast moet u sommige buitenlandse documenten laten legaliseren of ze moeten een apostille bevatten. 

Meer informatie over het gebruik van documenten uit het buitenland leest u op de website Nederlandwereldwijd.nlexterne-link-icoon.

Voorwaarden

Als uw gegevens in de BRP niet kloppen, moet u dit kunnen bewijzen. U moet ook kunnen aantonen wat de juiste gegevens zijn. 

De voorwaarden voor het wijzigen of verwijderen van de gegevens na adoptie of geslachtswijziging zijn:  

 • Het gaat om gegevens van vóór de adoptie of de geslachtswijziging. 

 • De adoptie of geslachtswijziging is afgerond.  

 • U bent ouder dan 16 jaar. 

Termijn

Wij beslissen binnen 4 weken over het aanpassen van de gegevens. Gaat het om gegevens over uw burgerlijke staat of nationaliteit? Dan kunnen wij de termijn met 8 weken verlengen. Het verwijderen van gegevens van vóór een adoptie of geslachtsverandering gebeurt binnen 4 weken. 

Duurt deze termijn te lang? Bijvoorbeeld omdat u boetes krijgt door de foute gegevens? Vraag hulp bij het Meldpunt fouten in overheidsregistraties.externe-link-icoon