Gemeentelijke subsidie energiebesparende isolatiemaatregelen

Bent u woningeigenaar in de gemeente Assen? Wilt u uw woning isoleren? Voor inwoners met een (gezamenlijk) inkomen tot € 34.100,- is er mogelijk € 2.500,- beschikbaar voor het energiezuinig maken van uw woning. Hiermee kunt u isolerende maatregelen treffen om uw wooncomfort te verhogen en uw energiekosten omlaag te brengen. Hieronder leest u de details van de subsidie, hoe u de subsidie aanvraagt en meer.

Waarvoor subsidie?

 1. Spouwmuurisolatie
 2. Gevelisolatie
 3. Vloer- of bodemisolatie
 4. Dakisolatie
 5. Zolder- of vlieringisolatie
 6. Glasisolatie

Kies voor een isolatiebedrijf dat natuurvriendelijk isoleert

De wet geeft aan dat het opzettelijk verstoren, doden of vernielen (van verblijfsplaatsen) niet mag. Als huiseigenaar is het moeilijk vast te stellen of er dieren aanwezig zijn. Daarom kunt u het beste een bedrijf kiezen dat natuurvriendelijk werkt. Dit zijn bedrijven die werken volgens de uitgangspunten van het ‘Natuurvriendelijk Isoleren’. Hiermee verklaart het isolatiebedrijf dat er bij de werkzaamheden geen dieren worden gedood, rekening wordt gehouden met kraamplaatsen en winterverblijven, dat er vervangende verblijfplaatsen zijn en dat de natuurkalender wordt gevolgd. Op deze manier wordt rekening gehouden met de beschermde soorten en kan er geïsoleerd worden. Op natuurvriendelijkisoleren.nl staat een lijst van geschikte bedrijven

Wanneer aanvragen?

U kunt uw aanvraag indienen tot en met 31 december 2025

Voorwaarden subsidie

 1. U bent eigenaar van de woning. 
 2. U bent hoofdbewoner van de woning.
 3. U woont in Assen. 
 4. Uw geregistreerd inkomen is in het jaar voorafgaand aan je subsidieaanvraag lager dan € 34.100,- per jaar.
 5. De werkzaamheden waarvoor u subsidie aanvraagt zijn nog niet begonnen.
 6. De ondertekende offerte mag niet ouder zijn dan 1 november 2023.
 7. Nadat uw aanvraag voor deze subsidie is goedgekeurd, heeft u één jaar de tijd om de werkzaamheden uit te laten voeren.
 8. De werkzaamheden worden uitgevoerd door een aannemer die geregistreerd is bij de Kamer van Koophandel.

Hoogte subsidiebedrag

 1. De subsidie bedraagt 100% van de subsidiabele kosten met een maximaal bedrag van € 2.500,- inclusief BTW.
 2. Het subsidieplafond bedraagt € 450.000,- inclusief BTW voor de looptijd van deze regeling.
 3. De subsidieaanvragen worden op volgorde van binnenkomst beoordeeld, dus wie het eerst komt, wie het eerst maalt. De subsidie stopt op 1 januari 2026 of eerder, als het subsidieplafond is bereikt. 

Hoe vraag ik subsidie aan?

U kunt de subsidie aanvragen via de website van SNNexterne-link-icoon (Samenwerkingsverband Noord-Nederland). De aanvraag wordt dan binnen acht weken beoordeeld.

Meer informatie