Gemeentesecretaris Theo Dijkstra

Nevenfunctie(s)

  • Voorzitter Bestuurlijk Kennisnetwerk Zorgplein Noord (onbezoldigd)
  • Lid raad van toezicht Zorgplein Noord (bezoldigd)
  • Lid Commissie BBV (onbezoldigd)