Geschiedenis van Assen [1528]

Maandag 13 maart 1809 was een bijzondere dag voor Assen. Op die dag ondertekende koning Lodewijk Napoleon in de mooiste kamer van het Ontvangershuis (Brink 6) zijn Koninklijk Besluit nr. 10. Daarmee gaf hij (het toen nog kleine) Assen stadsrechten, zodat Assen op ‘gelijke voet stond met alle andere steden van het Rijk’. In 2009 vierden we het tweehonderdjarig bestaan van de stad Assen.

Hoe is Assen ontstaan?

De geschiedenis van Assen begint in 1227 met de Slag bij Ane, waarbij de Bisschop van Utrecht (Otto van Lippe) sneuvelde. Als boetedoening moesten de Drenten een klooster stichten. Dat gebeurde met de bouw van het Cisterciënzer nonnenklooster Sancta Maria in Campis. Het klooster was gelegen in een drassig gebied bij Coevorden, waardoor de nonnen geen bestaan konden opbouwen. Besloten werd tot verplaatsing naar Azcen of Hassen, een zandplateau bij het riviertje Weiersloop, deze nederzetting bestond uit enkele boerderijen.

Het klooster werd omgeven door singels. Het grootste deel van de toen gegraven singels is later gedempt, maar de huidige straatnamen (Gedempte Singel, Noordersingel, Oostersingel en Zuidersingel) herinneren er nog aan. Aan de westkant was geen singel, want daar stroomde de Weiersloop. Van de oorspronkelijke bouw is helaas weinig over. In de zuidmuur van de Abdijkerk van het Drents Museum en de westelijke muur van het Drents Archief zitten nog stukken muur uit de kloostertijd. Dit zijn de oudste stukjes Assen.

Hoe komt Assen aan haar naam?

De betekenis van de naam Assen is niet duidelijk. Het meest waarschijnlijk slaat de naam op ‘essen’, in de betekenis van de boomsoort es. De oudste akte waarin Assen wordt vermeld, dateert uit 1270. Assen heet dan Hassen.

Meer weten over de geschiedenis van Assen?

U kunt bij de gemeente de brochure ‘Cultuur en historie van Assen’ ophalen. Ook kunt u terecht bij het Drents Archief. Het Drents Archief is een gemeenschappelijke regeling die een archief en collecties beheert.