Gloria Lappya – Route door Assen met gedichten op straat

Wat is je idee?

Een route door de stad Assen aan de hand van gedichten van Gloria Lappya op muren, ramen en/of borden. De route wordt aangevuld met muziek van jonge Assenaren en spoken word van Gloria Lappya. Deze zijn beide te beluisteren via een applicatie of webpagina, en zijn eventueel te combineren met arrangementen bij verschillende horecagelegenheden.

Hoe kwam je op dit idee?

Ik kwam op dit idee omdat ik vind dat Assen meer in contact mag komen met gedichten en poëzie.

Waarom vind je dit een goed idee?

Het is een goed idee omdat mensen door de gedichten met elkaar verbonden worden. Een stadsroute met gedichten en muziek is een duurzaam idee, omdat deze route iets is wat vaker gelopen kan worden en vaker kan worden beleefd. Het spoort aan om in beweging te komen/ blijven. Wandelen of fietsen in de buitenlucht is goed voor de mentale gesteldheid en poëzie kan daar positief aan bijdragen. De route zorgt ervoor dat je je stad beter leert kennen en als je er voor het eerst bent, is het een uitnodiging om Assen te ontdekken. Mensen maken kennis met spoken word op een laagdrempelige manier en mensen gaan met elkaar in gesprek over dat wat ze hebben gelezen, gehoord en gezien. Ook zullen mensen zich herkennen in de dingen die ze hebben waargenomen. Mijn idee draagt bij aan de gezondheid van de mensen en het draagt bij aan het leesplezier van jong en oud.

Waarom denk je dat hier behoefte aan is?

Jongeren hebben behoefte aan vernieuwing en dit concept is in Assen nieuw.

Wat wil je bereiken met je idee?

Met mijn idee hoop ik de mensen te kunnen verbinden. Om dat te kunnen moet ik met de mensen in gesprek gaan om verhalen op te halen over Assen. Alleen dit al werkt verbindend. Zodra ik verhalen heb verzameld, zal ik de verhalen omzetten in gedichten. De gedichten zorgen voor verbintenis en daarnaast hoop ik dat mensen anders gaan kijken naar poëzie. Ook wil ik mensen in beweging brengen of houden door een route aan te bieden die gelopen en gefietst kan worden.

Wat zijn de belangrijkste activiteiten in je idee?

Er zijn een aantal belangrijkste activiteiten:

 • Het overleggen met de verschillende partijen voor de realisatie van mijn idee, waaronder organisaties, mensen en ondernemers zoals de VVV, de DNK, Podium Zuidhaege, Dit Is Assen, scholengemeenschappen, burgemeester Marco Out, Garage TDI en de belangrijkste mensen: Assenaren;
 • Het vertalen van de verhalen van de inwoners naar gedichten; 
 • Het uitzoeken van plekken voor de gedichten; 
 • Het bepalen van de route; 
 • De lancering van de route waarbij de Assense muzikanten bij de gedichten live optredens zullen geven. De lancering zou bijvoorbeeld plaats kunnen vinden tijdens het evenement Art of Wonder. Tijdens de lancering kunnen er een aantal gedichten worden geprojecteerd en tijdens de Midnightwalk kan er ook een gedicht worden geprojecteerd; 
 • Het maken van opnames van de totstandkoming van de route en van de lancering voor de marketing; 
 • Andere activiteiten die rondom de route worden georganiseerd (bijvoorbeeld een speurtocht).

Voor wie is jouw idee bedoeld?

Mijn idee is gericht op jongeren, maar ik ben van mening dat mijn idee ook oudere doelgroepen aanspreekt. Het publiek van de route zal vrij breed zijn.

Waar wordt je idee uitgevoerd?

Het plan is om het door de hele stad Assen uit te voeren met in elke wijk een gedicht voor en over de betreffende wijk, maar het is voor nu verstandig om het te beperken tot het centrum (vanaf het station). Om meer jongeren te bereiken wil ik op elke middelbare school in Assen en op het Drenthe College een, speciaal voor de betreffende school geschreven, gedicht laten plaatsen. Deze gedichten kunnen als "specials" worden gezien van de route.

Wanneer vindt de uitvoering plaats?

Maart 2025.

Hoeveel geld heb je nodig voor je idee?

 • Marketing: €5000,- 
 • Verkeersbord 20x40cm: €500,- voor tien borden 
 • Website: €2000,- voor tien jaar 
 • Projector: €500,- voor vijf projectors/dagen 
 • Mogelijke kosten vergunningen: €5000,- 
 • Muurschilderingen: €10.000,- voor vier muren
 • Beletteren ramen: €7000,- 

Totaal benodigd bedrag: €30.000,-

"