Grafbedekking

Bij het graf van een overledene mag u een aandenken plaatsen, bijvoorbeeld een grafsteen, gedenkplaat of graftuin. Hierbij moet u rekening houden met de eisen die wij aan grafbedekkingen stellen. U heeft hiervoor een vergunning nodig. Deze vergunning is nodig voor iedere vorm van grafbedekking met uitzondering van beplanting. De plaatselijke uitvaartondernemers en steenhouwerijen zijn hiervan op de hoogte. Meestal vragen zijn de vergunning aan. U kunt als rechthebbende ook zelf een vergunning aanvragen bij onze administratie begraafplaatsen. Aan de aanvraag zijn kosten verbonden.

Aanvraag

U kunt per mail via info@assen.nl een aanvraag indienen. Voor de aanvraag hebben wij onder andere de volgende gegevens nodig: 

  • uw naam en adres 
  • gegevens van het gedenkteken, zoals afmeting, materiaal en tekst 
  • het grafnummer 
  • gegevens van de overledenen

We beslissen binnen 8 weken na ontvangst van uw aanvraag. Deze termijn mogen wij een keer verlengen. 

Aanvraag vergunning gedenkteken

Voorwaarden

De voorwaarden om een grafsteen te plaatsen zijn: 

  • U plaatst het aandenken binnen de ruimte van het graf. 
  • Uw aandenken bestaat uit milieuvriendelijke materialen. 
  • U houdt zich aan de regels van de begraafplaats. 
  • Voordat het monument geplaatst wordt, moet u dit melden bij de beheerder van de begraafplaats. 

Onderhoud

Als rechthebbende bent u zelf verantwoordelijk voor het onderhoud van het graf. U dient ervoor te zorgen dat het graf altijd in een goede staat van onderhoud is: 

  • het graf moet veilig zijn voor bezoekers. Ingezakte of gescheurde dekplaat moeten gerepareerd of vervangen worden 
  • beplanting op het graf mag niet storend of hinderlijk zijn voor bezoekers en/of daarnaast gelegen graven. Dit moet verwijderd of vervangen worden.