Grafrechten

Om een plek op de gemeentelijke begraafplaats te mogen gebruiken, vraagt u grafrechten aan bij de gemeente. Diegene die opdracht geeft tot een begrafenis, is daarmee rechthebbende op een graf en contactpersoon voor de gemeente. Grafrechten geeft de gemeente bij eerste uitgifte uit voor een periode van 20 jaar. Het kan verlengd worden met een periode van 5, 10, 15, 20 of 50 jaar. Hier zijn kosten aan verbonden. Ongeveer een jaar voor afloop van de termijn vraagt de gemeente aan of het verlengen van grafrechten gewenst is.  

Urnengraven

Urnengraven worden voor tien jaar uitgegeven bij de eerste uitgifte. Het kan verlengd worden met een periode van 5, 10, 15, 20 of 50 jaar. Ongeveer een jaar voor afloop van de termijn vraagt de gemeente aan of het verlengen van grafrechten gewenst is.  

Tarieven

De volgende tarieven zijn van toepassing.

Niet verlengen

Als u aangeeft grafrechten niet te willen verlengen, vervallen de grafrechten na het verstrijken van de graftermijn aan de gemeente. Wij verwijderen dan het grafmonument. Op een later moment wordt het graf in zijn geheel geruimd.

Overschrijven van grafrechten

In bepaalde gevallen kan het gewenst zijn om grafrechten over te schrijven op een andere persoon. Hiervoor kunt u contact opnemen met de grafadministratie, tel.  14 0592. Adres: Gemeente Assen, Administratie begraafplaatsen, Postbus 30018, 9400 RA Assen.

Na het overlijden van een rechthebbende, kunnen grafrechten binnen een jaar na overlijden van de rechthebbende worden overgeschreven. Als dit niet gebeurt, vervallen de rechten aan de gemeente Assen.

Verlopen grafrechten

De grafrechten op begraafplaats De Boskamp en Zuiderbegraafplaats worden uitgegeven voor 20 jaar. Daarna kan diegene die het grafrecht heeft, het recht op een graf verlengen met 5, 10, 15, 20 of 50 jaar.
De gemeente vraagt rechthebbenden minimaal een jaar voor afloop van de grafrechttermijn of zij de rechten willen verlengen. Als een rechthebbende hierop niet reageert, het adres van de rechthebbende niet kan worden achterhaald of als de rechthebbende is overleden, komen er mededelingen bij het graf. Ook bij de ingang van de begraafplaats en op internet komt er een verzoek aan rechthebbende dan wel belanghebbenden om zich bij de gemeente te melden.

Op onderstaande lijst van graven onder de naam verlopen graven 2021 hebben zich na bovenstaande acties geen (nieuwe) rechthebbenden gemeld. De rechten op deze graven kunnen dan ook als vervallen worden verklaard. De graven worden daardoor op naam van de gemeente gesteld. Dit betekent dat de gemeente naar eigen inzicht over de graven kan beschikken. De grafmonumenten kunnen worden verwijderd of de graven kunnen worden geruimd.

Bekijk de lijst van graven met vervallen grafrechten.

Bent u (of kent u) de rechthebbende of een mogelijke belanghebbende, neem dan contact op met de grafadministratie: 14 0592.

  • Dinsdag van 8.00 tot 14.00 uur
  • Donderdag van 8.00 tot 14.00 uur