Graven in de bodem

Vanaf 1 januari 2024 verandert een aantal regels voor graven in de bodem. Bij graven is er alleen sprake van projectmatig grondverzet en is er geen saneringsdoelstelling. Denk daarbij aan het aanleggen of vernieuwen van kabels, leidingen en rioleringen. Ook bij het bouwen van een bouwwerk waarin géén mensen verblijven, zoals een kapschuur of loods, kan sprake zijn van graven in de bodem.

Voorwaarden

Er wordt onderscheid gemaakt tussen ‘graven in bodem met een kwaliteit onder of gelijk aan de interventiewaarde’ en ‘graven in bodem met een kwaliteit boven de interventiewaarde’. Voor deze laatste categorie gelden meer regels.

Meer informatie over de regels die van toepassing zijn bij graven in de bodem kunt u vinden op de website Informatiepunt leefomgeving:

Graven in de bodem melden of informatie verstrekken

Op deze manier meldt u het graven in de bodem. U doet de melding bij het Omgevingsloket. In sommige gevallen hoeft u alleen informatie te verstrekken.

Met behulp van de ‘Vergunningcheck’ in het Omgevingsloket kan worden nagegaan om welke melding het gaat in de betreffende situatie en welke regels van toepassing zijn bij het uitvoeren van deze milieubelastende activiteit.

Meer informatie over het melden van bodemactiviteiten via het Omgevingsloket kunt u vinden op de website Informatiepunt leefomgevingexterne-link-icoon.

Aanvullende informatie