Groene daken

Waarvoor subsidie?

Een groen dak is een goede mogelijkheid om uw omgeving klimaatbestendig te maken. Op een groen dak groeien planten en dat is goed voor uw huis en de omgeving. Voor uw huis is het goed omdat een groen dak langer meegaat dan een gewoon dak. Het houdt uw huis koel in de zomer en warm in de winter.

Voor de omgeving is het goed omdat het de luchtkwaliteit verbetert en het zorgt ervoor dat afvoer van regenwater geleidelijk verloopt. Daarnaast komen verschillende belangrijke diersoorten op de planten af. Een groen dak kunt u goed combineren met zonnepanelen. Kijk voor meer informatie over groene daken op www.duurzaamheidscentrumassen.nl

Voor wie bedoeld?

Als inwoner, bedrijf of instelling, wonend of gevestigd in de gemeente Assen kunt u subsidie aanvragen. Voor de aanvraag hebt u een offerte van een hovenier of dakspecialist nodig. 

Wanneer aanvragen?

U kunt de subsidie het hele jaar door aanvragen, maar wel voordat de werkzaamheden zijn gestart.

Hoogte van subsidiebedrag

De subsidie bedraagt € 20 per vierkante meter aangebracht groen dak inclusief BTW. Als u in het beheergebied van het waterschap Hunze en Aa’s woont, dan kunt u per m2 nog € 5,- extra krijgen op de aanleg van een groen dak. Dit kunt u aangeven op het aanvraagformulier

Aanvraagformulier

Als u niet over print- en scanmogelijkheden beschikt, kunt u via subsidies@assen.nl een papieren formulier aanvragen. Let op: de aanvraag moet ingediend zijn voordat er met de werkzaamheden is gestart. Als u in het beheergebied van het waterschap Drents Overijsselse Delta woont, is het mogelijk om in aanmerking te komen voor een aparte regeling. Deze aanvraag moet wel collectief plaatsvinden. Kijk daarvoor op de website van het waterschap: www.wdodelta.nl/subsidies

Subsidieregeling