Grond verplaatsen of afvoeren melden (grondverzet)

Als u grond gaat afgraven, moet de grond schoon zijn. U kunt dit controleren door een bodemonderzoek te laten doen. Blijkt uit het onderzoek dat de grond vervuild is? Dan moet u dit bij ons melden. Voor het verplaatsen van grond moet u altijd een melding bij ons doen. U mag niet zelf vervuilde grond afgraven, afvoeren en storten.

PFAS

Op 3 december 2019 heeft het college van B&W de Bodemkwaliteitskaart PFAS voor Drenthe vastgesteld. De nieuwe kaart voldoet aan de onlangs verruimde landelijke PFAS-normen. Door deze verruiming kan een groot deel van het grondverzet ook in Assen weer doorgaan. 

PFAS is de verzamelnaam van een grote groep chemische stoffen. Ze stoten water en vuil af en worden in veel producten gebruikt, zoals pannen, kleding, verf en brandblusschuim. Deze stoffen zijn schadelijk als ze in de bodem terecht komen. Voorheen was er nog geen norm voor PFAS. Daarom werd eerst een tijdelijke norm voor PFAS vastgesteld van 0,1 microgram/kg. Deze norm zorgde voor een stagnatie in de bouw. De norm voor PFAS is daarom verhoogd naar 0,8 microgram/kg. 

Bodemkwaliteitskaart Drenthe

De nieuwe PFAS-normen zijn vastgesteld op basis van onderzoek van het RIVM. Daarnaast heeft de RUD Drenthe de PFAS-gehalten in de Drentse bodem gemeten. Hieruit bleek dat de PFAS- waarden in Drenthe voldoen aan de bijgestelde normen. 

Aanbieden grond

Grond kunt u niet aanbieden bij de gemeente. U kunt hiervoor terecht bij een van de erkende grondbedrijven in de omgeving van Assen. 

Aanvraag

Op deze manier meldt u het afgraven, verplaatsen of afvoeren van grond. U doet de melding bij het Meldpunt bodemkwaliteit

U geeft in ieder geval door: 

  • Uw naam en adres 
  • Waar u de grond wilt afgraven 
  • Hoeveel grond u wilt afgraven 
  • Hoe u de grond wilt afgraven en verplaatsen of afvoeren 
  • Wat voor soort grond u wilt afgraven 

Formulieren  

Meldpunt bodemkwaliteit formulieren

Voorwaarden

De voorwaarden voor het melden van grondverzet (verplaatsen of afvoeren van grond) zijn: 

  • U graaft de grond af en verplaatst deze of voert de grond af als bedrijf of particulier. 
  • De grond die u afgraaft als particulier is geen tuingrond of zand. 

Gaat u grond tijdelijk afgraven (uitnemen)? En plaatst u de grond onbewerkt en onder dezelfde voorwaarden terug op dezelfde plek? Dan hoeft u dit niet te melden. 

Wilt u heel veel grond verplaatsen of afvoeren (meer dan 10.000 m³ vaste stoffen)? Of wilt u dieper dan 2,5 meter graven? Dan vraagt u een ontgrondingenvergunning aan bij de provincie. Meer informatie vindt u bij het Meldpunt bodemkwaliteit.