Grondexploitatieovereenkomst afsluiten

Soms moet een bestemmingsplan gewijzigd worden voor een bouwproject. De gemeente wil dan zeker weten of het bouwproject financieel haalbaar is. Hiervoor kunt u als bouwbedrijf, projectontwikkelaar, woningstichting of particulier een grondexploitatieovereenkomst aangaan met de gemeente. Hierin staat wat de gemeente doet en wat u moet betalen aan de gemeente. Ook staan hierin afspraken over het bouwklaar maken van de grond. Bijvoorbeeld afspraken over riolering, wegen en verlichting.

Aanvraag

Zo sluit u een grondexploitatieovereenkomst af:

  • U neemt contact op met de gemeente.
  • U geeft onder andere door:
    • het projectplan van het bouwproject
    • kaarten, tekeningen en eventueel foto’s van de plaats waar u wilt bouwen